Gå direkt till textinnehållet

Replik: Brott mot journalister har fortsatt hög prioritet

DEBATT Sveriges journalister kan vara förvissade om att arbetet med att motverka detta och stärka säkerheten för journalister prioriteras av regeringen, skriver justitieminister Gunnar Strömmer och kulturminister Parisa Liljestrand i en replik till Journalistförbundet.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert efterlyser åtgärder för att förhindra och utreda brott riktade mot journalister. Vi välkomnar den efterfrågan, och kan konstatera att regeringen i högsta grad prioriterar detta arbete. Det var också budskapet när vi idag (torsdag 20/6, reds anm) träffade företrädare för mediebranschen och relevanta myndigheter för diskussion om journalisters säkerhet.

I januari i år beslutade regeringen om en ny nationell strategi mot terrorism och våldsbejakande extremism. Hatbrott och andra brott som hotar demokratin lyfts fram särskilt, och det slås fast att Polismyndigheten behöver fortsätta utveckla sitt arbete med att utreda och lagföra personer för hatbrott och andra brott som hotar demokratin.

Flera myndigheter, däribland Polismyndigheten, har också fått i särskilt uppdrag att införliva strategin. Vid mötet redogjorde också polisen för arbetet med att identifiera, förebygga och utreda den här typen av brott, och hur det ska utvecklas framåt.

Regeringen har de senaste åren förstärkt det straffrättsliga skyddet mot våld, hot och trakasserier inte minst för journalister. I maj i år fick Mediemyndigheten i uppgift att följa det arbete som bedrivs i frågor som rör journalisters säkerhet i Sverige, och Brottsofferjouren fick medel för att bygga upp en nationell kontaktpunkt för enskilda journalister som behöver stöd eller skydd med anledning av utsatthet som en följd av sin yrkesutövning.

Hot och hat som riktas mot journalister utgör även ett angrepp mot vår demokrati – det är också skälet till den nya straffskärpningsgrunden när det gäller just attacker mot journalister. Sveriges journalister kan vara förvissade om att arbetet med att motverka detta och stärka säkerheten för journalister prioriteras av regeringen.

Mycket har redan gjorts för att flytta fram positionerna. Samtidigt står det klart för oss att det finns mycket mer att göra, och vi ser fram emot fortsatt konstruktivt samspel med branschen och enskilda medieaktörer.

Gunnar Strömmer, justitieminister
Parisa Liljestrand, kulturminister

 

Fler avsnitt
Fler videos