Kompetensutveckling är ett viktigt krav från medlemmarna

9 november, 2020

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Journalistförbundet arbetar på flera sätt med att stärka journalisters ställning på arbetsmarknaden. En viktig del av detta arbete är att verka för ökade möjligheter till kompetensutveckling. Detta är ett återkommande krav från våra medlemmar på kongresser och i avtalsförhandlingar.

Svar på repliken ”Vill förbundet att vi lämnar mediebranschen?”

Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv innebär stora steg mot en bättre kompetensutveckling jämfört med i dag. Med detta avtal kommer individen att ha möjlighet att själv ansöka om och få ledigt för kompetenshöjande utbildningar under pågående anställning med ett stöd som motsvarar 80 procent av den ordinarie inkomsten. 

Även den som blir uppsagd eller vars vikariat avslutas kan få förstärkta möjligheter till vidareutbildning.

Detta betyder att det nya omställningssystemet fungerar både för de som vill utveckla sig inom mediebranschen och de som på grund av arbetsbrist behöver söka arbeten utanför den. Det gör systemet betydligt mer flexibelt än det som finns i dag. Tvärtom från vad ni skriver så innebär det nya avtalet att det nu går att vidareutveckla sina yrkesfärdigheter utan att först ha behövt lämna sin anställning. Avtalet syftar alltså inte till att fler ska lämna mediebranschen.

Samtidigt är det avgörande för oss att de av våra medlemmar som blir uppsagda också får den bästa hjälp de kan få. Här är Trygghetsrådet TRR:s arbete redan i dag framgångsrikt – och vi välkomnar att detta viktiga arbete förstärks och utökas med fler tjänster.

Jag vill också passa på att ännu en gång förtydliga att de nya turordningsreglerna endast reglerar i vilken ordning uppsägningar ska ske, om fack och arbetsgivare inte kommer överens i förhandling. Reglerna innebär varken att fler eller färre journalister tvingas sluta.

När det gäller överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv så är den beslutad av respektive organisation. Politikerna har gått vidare med den. Förbundets styrelse har diskuterat en medlemsomröstning efter den senaste tidens debatt. Men eftersom beslutet i PTK redan är fattat och inte skulle ändra något vore det oärligt mot våra medlemmar att genomföra en sådan i nuläget.

Vi måste däremot arbeta framåt med diskussioner, information och utbildning om innehållet i överenskommelsen.

Jag har tidigare erbjudit initiativtagarna till er Facebookgrupp ett möte för att diskutera överenskommelsen. Erbjudandet kvarstår.

Ulrika Hyllert 

ordförande Journalistförbundet

 

Läs gruppens tidigare debattinlägg här.

Läs Journalistförbundets svar här

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies