Hjälp oss försvara den tecknade satiren!

18 februari, 2015

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Behovet av tecknad satir är i dag större än någonsin! Satiren är ett mycket effektivt verktyg för att engagera många olika grupper att vara med och diskutera samhällsfrågor och yttrandefrihet.

EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst på Arbetets museum har de senaste åren i utställningar och seminarier fört en dialog kring hur satiren kan användas. Men arbetet för att fylla den livsviktiga rollen som en nod för politiska teckningar och yttrandefrihet har skett utan finansiering. Nu finns en samling kring vikten av satir och dialog för ökade kunskaper – det är ett tillfälle för statsmakterna att ge verksamheten stabila resurser för att kunna utvecklas.

Massakern på Charlie Hebdos redaktion och publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten är delar i en polariserad strid där ytterligheter står mot varandra; yttrandefrihet kontra censur. I den ena ringhörnan finns yttrandefrihetsförespråkare som i symbolisk mening är beredda att gå över lik för sina åsikter. Och i den andra finns extremister som i bokstavlig mening är beredda att göra samma sak för sina principer. Medielogiken lockar och frestar oss alla att ta ställning och välja sida. Är du för eller emot; oinskränkt yttrandefrihet eller censur? Finns det i dag, en månad efter dåden i Paris, utrymme för reflektion, tvivel, diskussion och åsiktsutbyte kring satirens roll i världen?

EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst på Arbetets museum har, i kontinuerlig dialog med tecknare skapat en arena för samtal om satir och yttrandefrihet där många röster får höras. Här finns en mötesplats där satiriker och exempelvis journalister med olika bakgrunder och olika åsikter tillåts tvivla tillsammans och möta en publik. Här finns en levande diskussion om satir och ett samtal om yttrandefrihet kontra censur som inte delar in allt i svart eller vitt. En ledstjärna för EWK-museet är att vi ständigt betonar respekt och dialog och att vi därmed har ögonen på vart den i dag påbörjade dialogen kan tänkas leda imorgon. Men centrats verksamhet är hotad när pengar uteblir.

Den 29 januari 2015 möttes satirtecknare och företrädare för Svenska Tecknare och Seriefrämjandet på EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst på Arbetets museum för att prata om vilka behov den tecknade satiren har i den värld som skapades efter attacken på Charlie Hebdo. Det första vi konstaterade var att behovet av tecknad satir i dag är lika stort som alltid. Satiren hjälper oss att se genom ridåer som döljer det självklara. Den tecknade satiren når många och vi anser att den är ett av de bästa verktygen vi har för att prata om vår omvärld och hur vi vill att den utvecklas.

Satiren är också tvivlarnas och det mångtydigas redskap, satiren är dubbelbottnad och låter sig tolkas och förstås i flera skikt samtidigt. Därmed är den en antites till det extrema och enkelspåriga. Det verkar till en början obegripligt när extremister använder automatkarbiner mot människor som med penna och papper ger sin bild av världen. Men i ljuset av att alla uppblåsta och självuppfyllda är livrädda för att bli skrattade åt blir det rationellt. Vi vet sedan sagornas tid att skrattet är pluralismens och det öppna samhällets bästa verktyg för att bekämpa dumhet och inskränkthet. Detta bekräftar extremisterna och makthavarna när de angriper satiren, och därför är det så viktigt att vi försvarar satiren! Hur gör vi det?

För att satiriker också i morgon ska arbeta för mångfald och allas lika värde krävs att det öppna samhället sluter upp bakom satiren. Vi behöver både minimera faran som tecknare utsätter sig för, men också uppmuntra modet att teckna. Framför allt behöver satiren kanaler för publikation och satiriker behöver möjligheter att mötas och diskutera.

På Arbetets museum inryms sedan 2009 EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst som förvaltar satirikern EWKs bildarkiv och driver seminarie- och utställningsverksamhet. Centrat drivs utan statliga medel och har på grund av resursbrist en begränsad verksamhet. Potentialen är stor för att centrat ska kunna fylla rollen som en nod för satir och yttrandefrihet i Sverige och Norden. De senaste åren har utställningar om exempelvis arabisk politisk satir och den tynande demokratin i Ryssland visats. Just nu visas utställningen Hurra för yttrandefriheten. Den skildrar hur satiriker i bland annat Syrien och Bangladesh torteras och misshandlas då de fått människor att skratta åt makten.

Nu finns det en samling kring vikten av tecknad satir i dagens samhälle. Men EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst behöver fasta medel för att bli den nod som ger det sökande samtalet om satiren och yttrandefriheten en framtid. Tillsammans vill vi försvara satiren – ge oss en stabil grund för det!

Maina Arvas
chefredaktör, Tecknaren
Magnus Bard
satirtecknare
Sahar Burhan
satirtecknare
Niklas Cserhalmi
museichef, Arbetets museum
Gunna Grähs
satirtecknare och barnboksillustratör
Saad Hajo
satirtecknare
Riber Hansson
satirtecknare
Johanna Haverlind
utställningschef, Arbetets museum
Jenny Lindahl Persson
verksamhetsledare, Svenska Tecknare
Helena Lindholm
illustratör och satirtecknare
Jamil Mani
serietecknare och verksamhetsledare, Seriefrämjandet
Carina Milde
intendent, EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst
Robert Nyberg
satirtecknare

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies