Expressen har själv försämrat villkoren för frilansar

13 mars, 2018

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT/ Det är glädjande att Thomas Mattsson tar avstånd från "fulavtal" och oskäliga villkor. Men de frilansar som arbetar för Expressen Magasin har de senaste åren fått uppleva många försämringar.

Thomas Mattsson, du skriver i din blogg att du tycker det är bra att Casten Almqvist och Bonnier Broadcasting agerar rättsligt mot huvudmannen bakom Swefilmer som olovligen spridit fyra Beckfilmer. Det har du rätt i. Upphovsrättsskyddat material ska inte spridas olovligen. Du skriver också att ”det är i grunden ett oskick när mediekoncerner med exempelvis bolagskonstruktioner … eller med så kallade ”fulavtal”, vill tvinga igenom oskäliga villkor som syftar till att journalistiskt material ska kunna flöda fritt mellan olika redaktioner och titlar”. Samtidigt försvarar du nödvändig affärsutveckling där media bör kunna publicera i alla sina plattformar, vilket du påpekar görs inom ramen för upphovsrättsavtal tecknade med Svenska Journalistförbundet. Så långt är allt väl. Men som du säkert vet omfattas inte samtliga medarbetare av det upphovsrättsavtal som du pratar om. Frilansarna står i dag utan upphovsrättsavtal.

Du skriver vidare i ditt blogginlägg, att det måste finnas rimliga villkor för frilansar. Men så är tyvärr inte fallet på många håll. Ta din egen mediekoncern som exempel. Expressen bedriver sin magasinsverksamhet genom bolaget Bonnier News Lifestyle. För de många frilansar som arbetar för Expressen Magasin har det de senaste åren inneburit många försämringar. Både vad gäller upphovsrätten, men även när det kommer till arvoden. Att exempelvis sälja en artikel till Expressen Magasin kan lika gärna innebära att den går i DN och det för samma arvode som för en publicering, eller i många fall till och med lägre arvoden än det för några år sedan. Det är inte hållbart.

Sänkta arvoden och multipublicering utan ersättning är en ekvation som inte går ihop för den enskilda frilansen. Det handlar inte om att frilansjournalister vill vara motvalls och motsätta sig utvecklingen på marknaden, men upphovsrätten kan inte skänkas bort i oskäliga avtal. Det måste kompenseras. Ni mediechefer har ett stort ansvar i det här. För att man ska kunna arbeta som frilansjournalist och leverera professionella jobb, måste man få professionellt betalt - både för uppdraget och för den upphovsrättsliga användningen. Arvodesutvecklingen de senaste åren vittnar om något annat, sex av tio frilansjournalister har sämre inkomst än anställda med lägstalön. Det måste till en förändring nu. Det var därför glädjande att du tycks dela vår uppfattning och vi ser fram emot fortsatta samtal kring både upphovsrätt och arvoden när det gäller frilansjournalister, både med dig och andra mediechefer.

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet

Gert Lundstedt, ordförande Frilans Riks, Journalistförbundets frilansdistrikt

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies