Gå direkt till textinnehållet
Thomas Mattsson
Foto: Tor Johnsson

Replik: ”Låt oss fokusera på det som är viktigt – hur miljarden i mediestöd förvaltas på bästa sätt”

Debatt Thomas Mattsson svarar på Behrang Kianzad replik ”Mattsson förstår inte vad mediemångfald är”.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Låt oss nu fokusera på det som är riktigt viktigt, Behrang Kianzad: nämligen hur den dryga miljard kronor som riksdagen anslår till mediestöd i år förvaltas på bästa möjliga sätt – och det med ett särskilt fokus på lokal och regional nyhetsförmedling.

Ja, det finns en ventil för att tilldela bland annat också nationella nyhetsmedier ett allmänt redaktionsstöd. Men det övergripande mediepolitiska målet är faktiskt att säkerställa journalistisk bevakning i hela landet.

Debatten borde kanske därför handla om vad som egentligen är ”exklusivt, egenproducerat innehåll” enligt 6 § 3 i lagen om mediestöd (2023:664)? Alltså det som utvecklas i 10 § i Mediemyndighetens föreskrifter om mediestöd: ”…redaktionellt innehåll som endast publiceras av det allmänna nyhetsmediet och som har producerats av eller tillkommit specifikt för det allmänna nyhetsmediet.”

Annons Annons

Här döljer sig några ord som kan göra mediestöd till mediedöd.

Men först: jag vill inte göra långbänk av den här diskussionen med Behrang Kianzad, särskilt som mina kommentarer till Journalisten eller repliken på dess debattsida inte utgjorde någon som helst recension av vare sig Magasinet Konkret, Aftonbladet, Expressen eller någon annan titel som omnämnts. Behrang Kianzad vill av någon orsak framställa det som om att jag argumenterar emot hans tidskrift och för de båda kvällstidningarna, men så har alltså inte varit fallet. Om vi nu ska lägga fakta på bordet.

Gällande just fakta så vill jag också konstatera att Svenska Dagbladet icke, som påstås i debattartikeln ”Mattsson förstår inte vad mediemångfald är”, har fått driftsstöd ”som andratidning på orten” utan på grund av hushållstäckningsgraden, då det gamla presstödet var ett rättighetsstöd. Nåväl.

Om den nya prioriteringen av lokal och regional nyhetsförmedling råder – som jag uppfattar det – i princip enighet mellan regering, riksdag och tidningsbransch. Lokalpressen utgör själva basen för nyhetsförmedlingen i Sverige och sysselsätter också flest journalister, så de förtroendevaldas försök att stötta detta för publicistiken så viktiga ekosystem är bra mediepolitik. Men.

Formuleringar i lag och förordning om ”exklusivt” och ”innehåll som endast publiceras av det allmänna nyhetsmediet” riskerar att kraftigt öka kostnaderna för lokaltidningarna. Eller så tvingas titlarna dramatiskt försämra sina produkter, vilket ju i så fall knappast lär få fler att läsa tidningarna eller stärka ekonomin så att de kan anställa de journalister som ju är hela syftet med mediestödsreformen.

På grund av en reglerad sifferexercis med volymer av publicerad journalistik och andelar eget och delat innehåll av denna, så kan det bli så att Tidning A avstår från att sprida en samhällsviktig granskning skapad av Tidning B för att istället lägga in en gratisannons i formatet. Detta för att Tidning A, som avsatt stora resurser för kvalitetsjournalistik som är relevant för medborgarna, inte kan tillåta en sam- eller återpublicering i Tidning B eftersom en sådan exkluderar avslöjandet från att i lagens mening betraktas som ”exklusivt” innehåll i Tidning A. Summan av sifferexercisen blir då alltså mindre journalistik istället för mer, vilket väl var själva syftet.

Den här konsekvensen var förstås inte avsikten, när alla riksdagspartier kom överens om att ersätta det gamla driftsstödet med det nya mediestödet. De S/MP- respektive S- och nu M/KD/L-regeringar som arbetat fram mediestödsreformen vill väl och det var också därför som bland andra Tidningsutgivarna (TU) ställde sig bakom huvudförslagen.

Men detta med dubbelpubliceringar blev inte bra, varför jag välkomnar att Konstitutionsutskottet i sin behandling kom överens om en årlig översyn av systemet. Här finns alltså en möjlighet att i konstruktiv anda korrigera vissa skevheter, som exempelvis också att Mediestödsnämndens beslut bör kunna överklagas. Men mest akut är dubbelpubliceringsproblemet.

Till sist vill jag upprepa att jag i denna debatt överhuvudtaget inte spekulerat om innehållet i Magasinet Konkret, men tackar Behrang Kianzad för beskrivningarna och ser fram emot den prenumeration som publishern har utlovat mig.

Thomas Mattsson
Senior Advisor på Bonnier News och tidigare chefredaktör Expressen

 

 

 

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos