Gå direkt till textinnehållet

Webb- och etableringsstöd granskas i pressutredning

Nya former av stöd till tidningar kommer att diskuteras i den pressutredning regeringen ska tillsätta. “Vi ska titta på både stöd för etablering av nya medier och stöd för elektroniska medier”, säger kulturminister Marita Ulvskog till Journalisten.

Nya former av stöd till tidningar kommer att diskuteras i den pressutredning regeringen ska tillsätta. “Vi ska titta på både stöd för etablering av nya medier och stöd för elektroniska medier”, säger kulturminister Marita Ulvskog till Journalisten.

Beslutet om att tillsätta en pressutredning togs i sista stund före sammanställningen av budgetpropositionen. Några direktiv finns därför inte klara, heller inte namn på utredare eller någon tidsplan.

– Vi ska titta på det där så fort som möjligt, säger Marita Ulvskog.

Journalistförbundet har under lång tid krävt att kulturministern ska tillsätta en bredare massmedieutredning. Men Ulvskog gjorde bedömningen att behovet av en pressutredning var mer akut.

– Det är inte uteslutet att det i ett senare skede tillsätts en bredare utredning, men efter att ha gått igenom alla utredningar som gjorts de senaste åren var vår slutsats att det mest pressande behovet gällde pressområdet.

Den senaste pressutredningen gjordes 1995. Sedan dess har mycket hänt.

– Det har hänt otroligt mycket, både på ägarsidan med olika strukturaffärer, på intäkttsidan, på distributionssidan och när det gäller tidningsföretagens inriktning, med satsningar på kompletterande medier. Därför finns ett starkt behov av en utredning, säger Marita Ulvskog.

Ett av de områden som ska granskas i utredningen är presstödet.. Men Marita Ulvskog är noga med att poängtera att hon inte vill “skapa oro” bland de presstödsberoende tidningarna, utan att det framför allt handlar om att titta på andra former av stöd.

– Vi ska titta på både stöd för etablering av nya medier och stöd för elektroniska medier.

Kulturministern kommenterar också det faktum att reklamskatten för dagspress inte heller 2004 kommer att avvecklas.

– Det är en väldigt stram budget. De skattelättnader som det finns utrymme är i första hand kopplade till miljön och småföretagen. Andra saker har det inte funnits utrymme för.

Fler avsnitt
Fler videos