Gå direkt till textinnehållet

WAN mellan triumf och panik

Kungen invigde och Göteborgs Symfoniorkester spelade Hugo Alfvéns Midsommarvaka när WANs internationella dagspresskonferens invigdes i Göteborg. Den globala dagspressen blomstrar, men bakom de globala rekordsiffrorna hotar en svår tillbakagång.

Efter en pampig inledning på måndagen gjorde WAN, dagstidningarnas världsorganisation, en både övertygande och gripande manifestation för det fria ordet, med en filmad exposé över de otaliga övergreppen mot och mord på världens journalister. Därefter tillägnades Guldpennan den kinesiske journalisten Li Changqing som kinesiska myndigheterna stoppat från att närvara.

Invigningen av årets WAN-kongress kännetecknades av både glans och värdighet. Kongressen har samlat 1 800 tidningsledare från 113 länder i Göteborg. Bägge siffrorna rekord. I dag måndag släpptes också WANs årliga trendrapport som även den visar idel rekordsiffror. För de tryckta dagstidningarna världen över steg totalupplagan med 2,57 procent 2007 och annonsintäkterna har ökat närmare 13 procents på fem år. Dessutom sprids gratistidningar på papper och nättidningar i allt vidare kretsar.

För de som lever i föreställningen om att dagspressen är en akut krisbransch kan årets WAN-kongress alltså vara en livgivande chock.

Annons Annons

Men i Västeuropa och USA hopar sig problemen. Framför allt handlar det om papperstidningarnas sjunkande upplagor. I Sverige vek totalupplagan med 3,5 procent 2007. Läsarna blir fler, men betalningsviljan sjunker. Modellen med en journalistik som finansieras av både annonser och tidningsköpare fungerar allt sämre. Dagspressen utmanas också av utbudet av nyhetsjournalistik på webben, och branschen som helhet verkar nu ha gett upp hoppet om att kunna ta betalt för nyheter på nätet. Däremot förväntar sig WAN att intäkterna från annonser på nättidningarna mer än fördubblas under de kommande fem åren. Gratistidningarna, nu 312 världen över, påverkar också den sviktande betalningsviljan. Europas dagspress behöver nya affärsmodeller. Därför är det ingen tvekan om att diskussionerna på WAN i Göteborg – trots rekordsiffrorna – inte kännetecknas av grundmurad självsäkerhet. För problemen i Väst förebådar svåra tider även för den globala dagspressen.

Roy Gleenslade, brittisk professor i journalistik på London University, som leder ett seminarium på kongressen, förklarar:

– Dagspressen är fortfarande en befriande kraft i tredje världen, och dessutom en bransch med kommersiell potential. Men det handlar om mellan 10 och 25 år av vinster och expansion. Därefter kan vi räkna med att dagstidningarna på papper överges globalt.

Roy Greenslade ser framför sig en medievärld som kretsar kring webben och domineras av ett gratistänkande.

Vad finns det för roll för journalister i denna värld?

– Betydligt färre anställda journalister. I USA har journalistjobben sjunkit med 10-13 procent de senaste fem åren. I framtiden kommer få journalister leda och behandla information som hämtas från många andra människor, ofta utanför branschen.

Däremot kommer journalistiken som sådan att förbli livskraftig.

– Många tidningar kommer att dö, men journalistiken kommer att leva vidare. Vi kommer att få se en separering av journalistiken självt och dess roll som lönsamt yrke och handelsvara. En helt ny medievärld, men inte nödvändigtvis en sämre sådan, menar Roy Greenslade.

Fler avsnitt
Fler videos