Gå direkt till textinnehållet

von Krog gästprofessor i Kalmar

Torbjörn von Krogh, Pressens Tidnings avgående chefredaktör, blir till den 1 september gästprofessor vid institutionen för medievetenskap och journalistik vid Kalmar högskola.

Torbjörn von Krogh, Pressens Tidnings avgående chefredaktör, blir till den 1 september gästprofessor vid institutionen för medievetenskap och journalistik vid Kalmar högskola.

Pengar till gästprofessuren kommer från Stiftelsen Barometern och är på en miljon kronor per år under tre år. Meningen är att praktiker och disputerade akademiker omväxlande ska inneha professuren. Torbjörn von Krogh är den första innehavaren.

– Min förhoppning är att jag tillsammans med studenter på olika nivåer ska utveckla kunskapen om hur medier i Sverige granskas av krafter inom och utom medierna, säger Torbjörn von Krogh till Pressens Tidning.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos