Gå direkt till textinnehållet

Vinster trots minskade upplagor

De mest lönsamma tidningarna år 2006 var Nya Wermlands-Tidningen och Nya Lidköpings-Tidningen. Det visar Presstödsnämndens årliga rapport om dagspressens ekonomi.

De mest lönsamma tidningarna år 2006 var Nya Wermlands-Tidningen och Nya Lidköpings-Tidningen. Det visar Presstödsnämndens årliga rapport om dagspressens ekonomi.

Upplagorna för dagspressen fortsätter att minska. Nästan 80 procent av flerdagarstidningarna minskade sin upplaga under 2006. Den totala upplagan sjönk enligt TS-statistik med 1,8 procent från år 2005.

Trots sjunkande upplagor var 2006 ett gott år för dagspressen. Enligt Presstödsnämnden var det ovanligt många tidningar som visade ett rekordresultat förra året. Huvudskälet till rekordresultatet är ökade annonsintäkter. Nya Wermlands-Tidningens annonsintäkter ökade med drygt sju procent.

Annons Annons

Andra vinstmaskiner är Nya Lidköpings-Tidningen, Lokaltidningar i Västergötland och Dagens Industri.

Dagens Nyheter visade ett plusresultat efter att gått med förlust 2005.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos