Gå direkt till textinnehållet

Vi har alltid kniven på strupen

- Regeringen har lyssnat på Bonniers. Nu hoppas jag att de lyssnar på remissinstanserna.Svenska Dagbladets VD Raoul Grünthal tror fortfarande att förslaget till nerdraget presstöd ska gå att förändra.

Inte oväntat anser Grünthal att förslaget från regeringen är dåligt underbyggt, och dessutom helt onödigt undfallande för EU.

Vem mer än ni och Skånska Dagbladet kommer att slåss mot förslaget? 

– Konkurrensverket borde ju ha synpunkter på att Bonniers med dominerande ställning eftersträvar monopol i Stockholm och Skåne och på affärstidningsmarknaden. Man äger ju också en dominerande TV-kanal och samverkar allt mer på nätet.

Men förslaget rör dagstidning. Monopol råder ju på nästan varje lokalmarknad i Sverige? 

– Man kan inte begära att regeringen aktivt ska återskapa konkurrens. Men nu ändrar man i systemet och tar bort konkurrens. Det borde konkurrensverket ha synpunkter på.

Svenska Dagbladet gjorde förra året en vinst på 50 miljoner inklusive pressstödet. Det innebär att en successiv nertrappning inte omedelbart får allvarliga konsekvenser, men att hela nerskärningen från 65 till 17 i princip skulle radera ut överskottet.

Han ni några konkreta planer med anledning av nerskuret stöd?

– Det är otroligt viktigt att vi fortsätter ta marknadsandelar. Nu blir det om möjligt ännu viktigare. Men vi har alltid levt med kniven på strupen!

Fler avsnitt
Fler videos