Gå direkt till textinnehållet

VFs rätt till presstöd utreds

Uppfyller Västerbottens Folkblad kriterierna för att få driftstöd även efter det ökade samarbetet och samboendet med Västerbottens-Kuriren? Det ska Presstödsnämndens kansli nu utreda.

Som Journalisten har berättat har de två konkurrenterna Västerbottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren nyligen flyttat ihop. De sitter idag tillsammans i ett öppet kontorslandskap, och ska utöka sitt redaktionella samarbete till att omfatta också redigering, sport, foto och händelsenyheter.

Hur blir det då med presstödet? Kommer VF att även fortsättningsvis uppfylla kriterierna för presstöd? För att kunna avgöra det har Presstödsnämnden gett sitt kansli i uppdrag att göra en fördjupad analys av samarbetet. 

– Vi har inte hunnit så långt än. Vi kommer bland annat att åka upp till Umeå och hälsa på, säger Åsa Finnström, kanslichef på Presstödsnämnden.

Fler avsnitt
Fler videos