Gå direkt till textinnehållet

Vem ska stå för hemmakontoret?

Om du arbetar på distans från hemmakontoret under en längre period kan det vara aktuellt för arbetsgivaren att betala ett slags hyra för att du upplåter en del av hemmet till arbete. UPPDATERAD

Många jobbar hemma under pandemin, vilket inte minst har lyft upp frågor som rör arbetsmiljön i hemmet högre på agendan.

Arbetsgivarens ansvar kan sträcka sig längre än vad många kanske känner till, som att du som arbetstagare bör ha tillgång till rätt kontorsstol, headset, telefon eller andra arbetsredskap även på hemmakontoret.

Enligt Journalistförbundet är det vid långvarigt hemarbete även möjligt att upprätta ett slags hyresavtal med arbetsgivaren, som då kan hyra en viss yta i den anställdas bostad.

Annons Annons

Den ersättningen, under förutsättning att den är korrekt avtalad och värderad, blir då skattepliktig.

En annan variant är en schablonersättning för omkostnader som utbetalas utan hyresavtal, en sådan blir normalt sett skattepliktig som vanlig lön, alltså inkomst av tjänst.

 – Vi vet inte i vilken mån det upprättas hyresavtal inom vår bransch, sannolikt i ganska låg utsträckning. Det handlar nog snarare om fall där hemarbete ingått som en förutsättning för själva anställningen, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

Av allt att döma finns det ett slags frivillighet i hemarbetet just nu på många redaktioner. Alltså att arbetsgivaren lämnar det öppet om man vill arbeta på kontoret eller arbeta hemma.

– Men ju längre situationen fortskrider, och ju längre Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemarbete, desto större sannolikhet att frågan ställs på sin spets, fortsätter Johan Lif.

Journalisten har varit i kontakt med journalistklubbarna vid Bonnier News Local,  Aftonbladet och Sveriges Television men ingen av dem har ännu haft några förhandlingar eller avtal på bordet om hyresersättning.

Expressenklubben Jan Spångberg berättar för Journalisten att de förhandlar tillsammans med BMB i den här frågan och att de precis blivit kallade till den tredje förhandlingen.

– Arbetsgivaren har lagt fram ett ambitiöst dokument om arbetsmiljöfrågan vid distansarbete. Klubbarna har svarat med fem punkter som vi vill fortsätta prata om.

Punkterna är merkostnader, arbetsmiljön, flexibelt (hemma vs redaktion), försäkringar och slutligen den legala grunden/arbetsrätten.

– Man kan konstatera att det är en låg konfliktnivå i de här förhandlingarna, säger Jan Spångberg.

SVT-klubben har inte fått några krav från medlemmarna, men uppger att fler och fler börjar ställa sig den frågan.

– Skulle propåerna om hemarbete fortsätta även 2021 så kommer vi att ta upp det till diskussion, säger Hanna Nyberg, ordförande vid SVT-klubben.

Fler avsnitt
Fler videos