Gå direkt till textinnehållet

Vår grundade mening fällt för osaklighet

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt Sveriges Radio P1s medieprogram Vår grundade mening för att ett programinslag stred mot kravet på saklighet.

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt Sveriges Radio P1s medieprogram Vår grundade mening för att ett programinslag stred mot kravet på saklighet.

Inslaget handlade om hot mot den svenska öppenheten. I inslaget berättade statsåklagare Nils-Eric Schultz bland annat att han blivit anmäld till Justitiekanslern för att han skrivit ett öppet brev till en läcka internt hos polisen. I inslaget påstods att JK hade klandrat Schultz för detta brev. Granskningsnämnden konstaterade att uppgiften i inslaget var felaktig. Enligt nämnden hade den betydelse för framställningen eftersom statsåklagarens brev och hans ifrågasättande av meddelarfriheten utgjorde tyngdpunkten i inslaget.

Fler avsnitt
Fler videos