Gå direkt till textinnehållet

Var femte journalist har blivit hotad

20 procent av journalisterna har någon gång varit utsatta för hot i sitt jobb. Det visar preliminära siffror från den medlemsenkät som Journalistförbundet gjort.

Enkäten har gått ut till 10 000 medlemmar som registrerat e-mejl­adress hos förbundet. Av dessa har 3857 svarat. En relativt låg svarsfrekvens, men enkäten visar ändå att över 800 personer blivit utsatta för direkt hot i arbetet, över 600 har utsatts för trakasserier och 149 att de utsatts för våld.

Nästan hälften av dem som utsatts för hot de senaste två åren, uppger att de hotats flera gånger.
Många uppger att de inte fått tillräckligt stöd av arbetsgivaren i dessa fall och väldigt få har anmält händelsen till facket.

Förutom våld och hot har enkäten också ställt frågan om journalisten på något annat sätt blivit påverkad av utomstående. 25 procent, 970 personer, svarar att det blivit utsatta för påverkan.

Fler avsnitt
Fler videos