Gå direkt till textinnehållet

Välutbildade skriver flest insändare

10 procent av svenskarna har under de senaste fem åren skrivit en eller flera insändare eller artiklar i en tidning, visar en rapport från Statistiska centralbyrån, SCB. Det motsvarar ungefär 745 000 personer.

SCBs undersökning är gjord bland personer i åldrarna 16 år eller äldre.

Ämnesmässigt är lokala frågor vanligast bland insändarna (7 procent).

Det är lika vanligt att män och kvinnor har skrivit en eller flera insändare eller artiklar i en tidning. I åldersgruppen 75-84 år är det dock vanligare att skribenterna är män.

Annons Annons

En större del av insändarskribenterna är yngre än 75 år, fler med eftergymnasialutbildning än med förgymnasial samt fler tjänstemän och studerande jämfört med arbetare. Det är något vanligare att personer med svensk än med utländsk bakgrund fattat pennan.

Högre tjänstemän och personer med eftergymnasial utbildning är de som oftast skriver insändare eller artiklar.

 

Fler avsnitt
Fler videos