Gå direkt till textinnehållet

Valdeltagandet i Vellinge angavs inte i P3 – som klandras

P3 Nyheter uppgav att 80 procent av Vellingeborna röstat för att behålla en konsthall. I själva verket var det 80 procent av de röstande.

Den 22 juni sände P3 Nyheter ett nyhetstelegram som i sin helhet löd:

”Besökscentret Naturum och konsthallen i Falsterbo kommer stängas. Det har Vellinge kommun beslutat, rapporterar P4 Malmöhus. Och det trots att 80 procent av Vellingeborna nyligen röstat för att kommunen skulle fortsätta att driva det.”

Inslaget anmäldes till Granskningsnämnden för radio och tv av en person som menade att omröstningen endast hade cirka 28 procent valdeltagande och att detta borde ha nämnts.

Sveriges Radio uppger i sitt yttrande till nämnden att man använt förenklingen ”Vellingeborna” i den korta telegramtexten, på liknande sätt som när man talar om ”hur ’amerikanerna’, ’svenskarna’ eller ’britterna’ har röstat, utan att det alltid anges att man egentligen menar av de röstberättigade eller hänvisar till andelen valdeltagande i respektive land”.

Granskningsnämnden fäller inslaget som osakligt eftersom det inte lämnades någon information i inslaget om att det var ett lågt valdeltagande. Inslaget gav ”en missvisande bild av att en klar majoritet av befolkningen i kommunen hade uttryckt sin uppfattning i frågan” enligt nämnden.

Fler avsnitt
Fler videos