Gå direkt till textinnehållet

Upphovsrätten viktig TU-fråga

Förhandlingarna mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna om ett nytt avtal fortsatte på måndagen. – Förhandlingarna är fortfarande i ett inledningsskede, säger Karin Hörnfeldt i Journalistförbundets informationsgrupp. Det är först nu som TU kallat in sin stora delegation så att vi kan få reaktioner på våra avtalskrav.

Förhandlingarna mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna om ett nytt avtal fortsatte på måndagen.
– Förhandlingarna är fortfarande i ett inledningsskede, säger Karin Hörnfeldt i Journalistförbundets informationsgrupp. Det är först nu som TU kallat in sin stora delegation så att vi kan få reaktioner på våra avtalskrav.

Enligt Karin Hörnfeldt är förändringar i upphovsrätten, framför allt ett friare nyttjande av material, ett av TUs viktigaste krav.

– Men vi behöver veta mer detaljer om hur arbetsgivarna tänkt sig förändringarna. Det är ju ingen nyhet att vi har olika syn i ersättningsfrågan.

Ett annat krav från TU är att arbetsgivarna vill kunna beordra journalister att arbeta på lediga dagar. TU vill också ha förändringar i reglerna om uppsägning. Arbetsgivarna vill bland annat att uppsägningstid ska räknas per månad och inte per kalendermånad som i dag.

E-postenkät till klubbarna för snabba reaktioner

I år prövar Journalistförbundet en ny modell för att få snabba reaktioner från journalistklubbarna på frågor som behandlas i avtalsdiskussionerna. Under två veckor har ett antal klubbrepresentanter ute i landet fått svara på några frågor i en snabbenkät som förbundet skickat ut via e-post.

– Det är jättebra att vi får så snabba reaktioner, tycker Karin Hörnfeldt. Det ger oss både ett faktaunderlag och bra argument i de fortsatta förhandlingarna. Den senaste frågan, som handlade om lönestagnation bland äldre medarbetare ute på arbetsplatserna, gav omkring 50 svar.

Förhandlingarna mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna fortsätter under tisdag och onsdag.

Fler avsnitt
Fler videos