Gå direkt till textinnehållet

Tydligare lokalprägel på Sydsvenskan

Sydsvenskan vill öka tidningens lokalprägel. Ett uttryck för det är att man från december kommer att ge ut en månatlig utgåva av tidningen med material specifikt för Lundapubliken.

Sydsvenskan vill öka tidningens lokalprägel. Ett uttryck för det är att man från december kommer att ge ut en månatlig utgåva av tidningen med material specifikt för Lundapubliken.

– Ibland dyker det upp missnöje med att Lund inte har en egen tidning, och genom att ge stadens prenumeranter en utpräglad Lundautgåva komplett med ledare, kultur och nyheter, vill vi visa att vi är deras tidning, säger Anders Fältman, biträdande redaktionschef.

Den utpräglade Lundatidningens första nummer kommer att distribueras till alla hushåll i staden och kringorter.

På landsbygden utanför Malmö och Lund vill många som i dag har Lundaeditionen i själva verket läsa Malmöeditionen, och tidningen har planer på att dela upp Malmöeditionen, så att Sydsvenskan går från två till tre editioner:

– Malmö är en stad som växer. Det finns nio till tolv kommuner i Stor-Malmö, och alla vill ha lokalt material, sådant som berör dem själva, säger chefredaktör Peter Melin.

Sydsvenskan överväger också att lägga ner sin Stockholmsredaktion där tre fasta medarbetare jobbar, för att satsa mer resurser på lokalt material. Enligt Peter Melin vill tidningen i så fall inte säga upp journalister utan utarbeta en lösning med till exempel avgångsvederlag.

pf@journalisten.se

ck@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt