Gå direkt till textinnehållet

TU befarar att utgivare kan tvingas ta in annonser

Tidningsutgivarna är oroade över att svenska utgivare inte kommer att ha rätt att säga nej till att ta in annonser, om EU-kommissionens likabehandlingsdirektiv går genom. - Direktivet går stick i stäv med vår rättstradition om ensamansvaret. Vi måste hävda Sveriges unika ensamansvar och rättigheterna för ansvarige utgivare som är grundlagsskyddade i Sverige, säger Hanna Lind, jurist på Tidningsutgivarna.

TU är oroade att förslaget kan leda till att en utgivare kan tvingas ta in en annons mot sin vilja och därmed inte länge kan besluta vad som ska publiceras i tidningarna, något som är grundlagsskyddat enligt tryckfrihetsförordningen. Hanna Lind ser en parallell till att medier inte låter vissa politiska partier annonsera.

– I förlängningen skulle det här förslaget kunna  innebära att utgivare kan bli stämda om de vägrar annonser från politiska partier. Det skulle ses som att tidningen är diskriminerande på grund av att den inte är likabehandlande och skulle kunna riskera åtal från en sådan grupp, menar hon.

Parlamentet röstade mot förslaget. Nu hoppas TU att EU-kommissionen och EU-rådet ska gå samma väg och uppmanar de svenska politikerna att arbeta för att medie- och reklam ska undantas från likabehandlingsdirektivet.

– Vi måste verkligen se till att de svenska politikerna har inblick i de här frågorna. Det handlar om de små förslagens tyranni. Små förslag som inte är jättestora för stunden, men lägger vi ihop alla förslag riskerar vi vår yttrande- och tryckfrihet, säger Hanna Lind.

 

Fler avsnitt
Fler videos