Gå direkt till textinnehållet

Tre SVT-program fälldes av Granskningsnämnden

Tre SVT-program fälldes av Granskningsnämnden för radio och TV: ABC, Dokument utifrån och Sportspegeln.

 I ett inslag i ABC om ett byggföretag saknades ett bemötande av en representant från företaget. Inslaget stred mot kravet på opartiskhet.

I programmet Att skapa en seriemördare, Dokument inifrån, citerades en dom på ett felaktigt sätt. Med hänsyn till uppgiftens art och betydelse i sammanhanget medförde detta att programmet stred mot kravet på saklighet.

I ett inslag i Sportspegeln stod kommentatorn framför en skärm med företagslogotyper när han kommenterade en spelarövergång. Varumärkena framhävdes på ett otillbörligt sätt och inslaget stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande.

Annons Annons

 

Fler avsnitt
Fler videos