Gå direkt till textinnehållet

Tolv tjänster bort från UNT

Upsala Nya Tidning vill minska antalet anställda med 30 personer, varav 12,5 på redaktionen. Besparingarna är för kraftiga, anser journalistklubben.

Upsala Nya Tidning vill minska antalet anställda med 30 personer, varav 12,5 på redaktionen. Besparingarna är för kraftiga, anser journalistklubben.

UNTs företagsledning har beslutat att tidningen måste spara 20 miljoner kronor. Orsaken är de fortsatt sjunkande annonsintäkterna. Besparingarna ska lösas genom personalminskningar. Av en redaktion på 125 personer vill ledningen dra in 12,5 tjänster.

– Från fackligt håll anser vi att besparingarna är för kraftiga. Vi tycker inte att företagets ekonomi är så dålig, säger Mildred Jonsson, journalistklubbens ordförande på UNT.

Tidningsledningen hoppas kunna lösa övertaligheten på frivillig väg genom avtalspensioner och avgångsvederlag. Anställda som är 60 år eller äldre erbjuds avtalspension med 70 procent av lönen fram till pensionen. Födda mellan 1944 och 1953 erbjuds 18 månadslöner i avgångsvederlag. De som anställdes före år 2000 erbjuds dubbel uppsägningstid, dock högst 12 må-nader. Företaget kan även tänka sig att ge ekonomiskt stöd till dem som säger upp sig och startar eget. Insatserna kan dock högst motsvara 12 månadslöner. Samtliga som varit anställda i minst fem år kan ta tjänstledigt i ett år för att pröva på annat arbete.

Ansökningstiden för dessa erbjudanden går ut den sista januari.

Företaget bestämmer dock vilka de kan avvara. En anställd som exempelvis fyllt 60 år och vill ta avtalspension kan få nej om företagsledningen anser att personen inte kan ersättas.

– För oss som blir kvar blir det tufft. I budgeten har pengar avsatts för att klara avgångsve-derlagen och avtalspensionerna. Vi skulle ha önskat att det även avsatts pengar som gjort det lättare för oss som är kvar. Vi jobbar redan nu på bristningsgränsen, säger Mildred Jonsson.

Fler avsnitt
Fler videos