Gå direkt till textinnehållet

Tidning anklagas för att svartmåla radiokanal

En bitter strid har blossat upp om ungdomskanalen Radio plus 103,1 som drivs av Svenska kyrkan i Göteborg. Kyrkoförvaltningen anklagas för att svartmåla radiokanalen för att få igenom förändringar.

En bitter strid har blossat upp om ungdomskanalen Radio plus 103,1. Kanalen drivs av Svenska kyrkan i Göteborg, som anklagas för att svartmåla radiokanalen för att få igenom förändringar.

I stället för att fortsätta driva Radio plus som ungdomskanal vill Svenska kyrkan i Göteborg anpassa radiostationen till en bredare publik av konfirmander, kyrkointresserade vuxna och förtroendevalda. Planen är att slå samman Radio plus med kanalen Radio 37, som vänder sig till en äldre publik. Svenska kyrkan i Göteborg vill också minska sändningstiden från 42 timmar till 25 timmar i veckan.

Enligt medarbetarna på Radio plus 103,1, har kyrkopolitikerna letat efter negativa uppgifter om Radio plus. Som exempel tar de fyra medarbetarna upp att en utredare skriver i en rapport: ”Jag ägnar två dagar åt att försöka hitta radiostationen.” Detta trots att frekvensen framgår av kanalens namn, Radio plus 103,1.

Annons Annons

Medarbetarna på Radio plus anser också att personaltidningen K-nytt använts för att på ett illvilligt sätt beskriva läget. Bland annat har K-nytt redovisat felaktiga lyssnarsiffror, 7 000 i stället för 14 400, som RUAB presenterat i sin senaste mätning av radiolyssnandet.

I K-nytt (5/06) skriver redaktören Charlott Emgård att den kyrkliga samfällighetens informationsutskott föreslår att ett nytt radioprojekt startas till årsskiftet. Utskottet hade begärt yttrande av kanalens medarbetare senast den 19 oktober.

Då var medarbetarna på Radio plus sjukskrivna, enligt läkarintyg för ”akut stressreaktion efter långvarig mental slitning”.

Trots att Charlott Emgård inte varit i direkt kontakt med redaktionen på Radio plus 103,1 skriver K-nytt: ”Ingen av redaktionsmedlemmarna ville kommentera frågan under sina sjukskrivningar.”

I en av Emgårds artiklar i K-nytt uttalar sig förvaltningschefen Staffan Holmgren – som tillika är tidningens ansvarige utgivare: ”… om inga svar kommer in tolkas nog sjukskrivningarna som att redaktionen inte ställer sig bakom förslaget”.

Ett nej till förslaget skulle enligt artikeln betyda att radioverksamheten helt lades ner.

Den 19 oktober skrev Kyrkans Tid­ning att medarbetarna på Radio plus var sjukskrivna och Malin Ekelund, redaktionschef på Radio plus 103,1 uttalade sig om att personalen kände sig misshandlad. Av artikeln framgår att den person som utrett fram­tiden för Radio plus anser att utgivar­ansvaret ska flyttas från redaktionen till en ”ideologisk controller”, som är tydligt förankrad i Svenska kyrkan.

Enligt Staffan Holmgren kommer dock utgivaransvaret att ligga kvar inom redaktionen.

Charlott Emgård beklagar om hon inte framstår som en opartisk journalist när hon uttalat sig om Radio plus.

– Jag har verkligen försökt att inte ta ställning, men det är svårt att samtidigt ha rollen som journalist och informatör.

Hon anser även att Staffan Holm­grens dubbelroll, som förvaltningschef och ansvarig utgivare för K-nytt, kan vara svår.

– Normalt går det bra att hantera dubbelrollerna. Det är sällan det blir så här öppna konflikter.

Kollegerna på Radio 37 är positiva till förändringen. Radio 37 har drivits av två kyrkligt verksamma vid sidan av ordinarie arbete.

– Vi har i flera år sagt att det inte går att driva två kyrkliga radiokanaler i Göteborg, säger radioproducenten Kenneth Kjellberg, kyrkoherde i Oscar Fredriks församling. Det är slitsamt att sköta radio parallellt med våra vanliga jobb. Jag tycker förslaget är bra. På sätt och vis är det synd att jag inte kommer att jobba på den nya stationen. Men efter 27 år på Radio 37 är det dags för mig att lämna radioarbetet.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos