Gå direkt till textinnehållet

Thord Eriksson öppet kritisk mot Mats Edman

Upproret på Dagens Samhälle Thord Eriksson, reporter på Dagens Samhälle, berättar för Journalisten om resan från att vara en av tidningens mest privilegierade journalister till att vara en av dem som krävt chefredaktören Mats Edmans avgång.

Journalisten berättade i går om konflikten på SKLs tidning Dagens Samhälle. Den lokala fackklubben har lagt ned verksamheten i protest mot att VDn och chefredaktören Mats Edman inte levt upp till lagens krav på förhandlingar vid omorganisationer, arbetstagarrepresentanterna har lämnat bolagsstyrelsen och åtta journalister har riktat en misstroendeförklaring mot Edman och krävt hans avgång. Allt under hösten.

Flera journalister är sjukskrivna som följd av det dåliga arbetsklimatet. En av dem är författaren och reportern Thord Eriksson, som bland annat gjorde Dagens Samhälles stora granskning av händelserna på Koppargården 2011 och 2012, i den så kallade Carema-skandalen.

Efter att Journalistens artikel publicerats har han gått med på att ställa upp på en intervju.

– Den situation som finns beskriven artikeln har varit långdragen. Ägarna har haft kännedom om att det förekommit problem under lång tid, säger Thord Eriksson till Journalisten.

– Ändå har det inte hänt någonting. Trögheten har varit slitsam. Att det hela nu har drivits till sin spets under hösten är i stora delar ett resultat av att vi är några relativt nyanställda journalister som har nått vägs ände. Det har funnits en uppgivenhet på redaktionen och en utbredd tystnadskultur. De som tidigare under åren opponerat sig har gjort sig omöjliga och lämnat tidningen – det har skapat rädsla hos dem som stannat kvar. Nu är vi ett antal journalister som tror att det går att göra något åt saken, och har valt att agera.

Thord Eriksson är en av de åtta journalister som skrivit under misstroendeförklaringen mot Mats Edman. Han påpekar att de åtta utgör halva redaktionen när chefer räknas bort.

– Man ska komma ihåg att Mats Edman är en slipad och skicklig publicist som gör mycket som är väldigt bra. Det här handlar för min del i första hand inte om publicistiken, utan om ledarskapet, säger Thord Eriksson.

Som tidningens Carema-grävare måste du ju ha haft en privilegierad ställning på redaktionen. Nu är du sjukskriven på grund av en konflikt med chefredaktören, hur har du hamnat i den situationen?
– Det stämmer att jag har haft en privilegierad ställning. Min egen resa började när jag såg hur andra, som inte var lika privilegierade, blev behandlade. Dagens Samhälle är en arbetsplats där medarbetare behandlats olika beroende på vilka de är. Mest tydligt är att kvinnliga medarbetare generellt har behandlats mindre respektfullt än manliga kolleger. Jag har kommit till den punkten att jag just på grund av det måste agera. Jag hamnade i en position jag inte kände mig bekväm med.

Kan Mats Edman sitta kvar?
– Det är andra som ska avgöra den saken, det är SKLs tidning. Men jag kan inte tro att en tidningsägare inte lyssnar när de kommer så kraftig kritik mot chefredaktören. Inte minst när det gäller de arbetsrättsliga överträdelserna; SKL är en arbetsgivarorganisation och borde som sådan vara mån om att spela enligt reglerna.

Tidningens styrelseordförande Julia Branting säger att man vidtagit åtgärder, räcker inte de?
– Det har pratats om åtgärder. Jag har inte märkt något av dem. Den kritik jag och andra har riktat har knappt ens bemötts. Just nu är känslan snarare att vi bara har varit jobbiga och ska hålla tyst och rätta in oss i ledet igen.

Fler videos
Fler avsnitt