Gå direkt till textinnehållet

Tablåsänd TV ännu vanligast

Trots att webb- och beställ-TV blir vanligare tittar de flesta svenskar ännu mest på tablåsänd TV i en TV-apparat i hemmet, visar en rapport från Myndigheten för radio och TV.

Enligt rapporten Medieutveckling 2010 fortsätter de mest populära kanalerna att vara de "Big 5": SVT1, SVT2, TV3, TV4 och TV5. Bredden i dessa kanalers utbud minskar dock över tid, såväl i public service-kanalerna som i övriga kanaler.

En skillnad under 2010 är emellertid att programutbudet i SVT1 och SVT2 blev mer informationsinriktat än det varit tidigare.

Av den svenska TV-marknadens 4,9 miljoner hushåll ser cirka 350 000 hushåll endast på fri-TV, det vill säga SVTs kanaler, TV4 och TV6, medan övriga drygt 4,5 miljoner hushåll har någon form av betal-TV. De flesta hushåll är alltså beredda att betala mer än en TV-avgift för att se på TV.

Radiolyssnandet har varit stabilt under senare år. Det totala antalet lyssnare har minskat något och den kommersiella radion har tappat något fler lyssnare än SR. En anledning till det kan vara konkurrensen från musiktjänsten Spotify.

Internet är det medium fått den kraftigaste ökningen av användare och de senaste fem åren har antalet internetanvändare i världen fördubblats. 71 procent av befolkningen i industriländerna använder internet medan bara 21 procent i utvecklingsländerna gör det.

Den största ökningen för internet är dock inte antalet användare, utan tiden som man ägnar åt internet.

Fler avsnitt
Fler videos