Gå direkt till textinnehållet

SVTs omorganisation får kritik

I dag fattade SVTs företagsledning beslut om en ny organisation för den regionala nyhetsverksamheten. Två helt nya regionala nyhetsprogram, närvaro på fler orter i landet och utökad journalistisk bevakning av Sverige med nära 40 tjänster. Journalistklubben är kritisk till beslutet.

”Vi gör förändringen för att kunna satsa ännu mer på lokal journalistik och för att bättre spegla Sverige som det ser ut idag", säger SVTs VD Eva Hamilton i ett pressmeddelande.

Beslutet är grundat på en publicistisk översyn av SVTs regionala nyhetsverksamhet. Den nya organisationen träder i kraft i januari 2015.

Journalistklubben har avslutat MBL-förhandlingarna i oenighet och formulerar i dag ett skarpt uttalande på sin hemsida.

Annons Annons

”Vi känner stor oro för att den bemanning SVT tänker sig 2015 kommer att vara alltför liten för att klara uppdraget som relevant nyhetsförmedlare. SVT säger sig vilja stärka den lokala identiteten, men bemanningen är så tunn att ledningen redan från början räknar med att redaktionerna ska ta hjälp av grannstationerna. Det gäller framför allt för de planerade nya redaktionerna i Södertälje och Helsingborg, men även på övriga redaktioner ser vi problem med självförsörjningen och möjligheten att ha en lokal prägel. SVT riskerar att skapa nya vita fläckar i nyhetsbevakningen av hela Sverige.”

Enligt den nya organisationen får SVT två nya regionala nyhetsprogram i Helsingborg och Södertälje, en ökning från 19 till 21 program. Samtidigt förstärks till exempel Uppsala, Eskilstuna och Östersund, som hittills behandlats som editioner i 19.15-sändningen.

SVT Nyheter kommer att etablera redaktioner på fler orter – en ökning från 27 till 33. Förutom Helsingborg och Södertälje blir även Borås och Linköping nya orter på SVTs Sverigekarta. Dessutom öppnar SVT lokalredaktioner i Göteborgs och Stockholms ytterområden.

30 tjänster som i dag är uppbundna av utsändning av program omvandlas till journalisttjänster. Dessutom tillförs sju nya journalisttjänster.

Programledare kvällstid på vardagar kommer att finnas på alla orter som har programledare i dag.

SVT Nyheter och Sport skapar samtidigt en gemensam nyhetsledning med ansvar för att dagligen knyta ihop det publicistiska arbetet över landet.

Teknik för TV i broadcast och teknisk studiopersonal kommer att finnas på sex orter: Umeå, Falun, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö.

Fler avsnitt
Fler videos