Gå direkt till textinnehållet

SVTs och SRs journalistklubbar stoppar alla lokala förhandlingar

Journalistklubbarna på SVT och SR har beslutat att återkalla sektionernas förhandlingsrätt.

Journalistklubbarna på SVT och SR har beslutat att återkalla sektionernas förhandlingsrätt.

I fortsättningen måste alla förhandlingar inom SVT och SRskötas av de centrala klubbstyrelserna. Beslutet togs på journalistklubbarnas årsmöte.

Klubbstyrelsens sektioner har inte längre mandat att sköta några förhandlingar. I stället måste alla förhandlingar gå genom de centrala klubbstyrelserna.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos