Gå direkt till textinnehållet

SVT24 – gökungen som tar över nyheterna Digitala kval

Den har kallats gökunge. Eller jätten glufs-glufs. En ung och oerfaren redaktion som tar över allt mer av nyheterna i Sveriges Television. Den digitala nyhetskanalen SVT24 har kommit i skottgluggen när förslaget om den stora centrala nyhetsdesken på Sveriges Television kritiseras.Samtidigt växer förtroendeklyftan mellan chefen för Nyheter och Sport och medarbetarna på Aktuellt och Rapport.

Den har kallats gökunge. Eller jätten glufs-glufs. En ung och oerfaren redaktion som tar över allt mer av nyheterna i Sveriges Television.

Den digitala nyhetskanalen SVT24 har kommit i skottgluggen när förslaget om den stora centrala nyhetsdesken på Sveriges Television kritiseras.

Samtidigt växer förtroendeklyftan mellan chefen för Nyheter och Sport och medarbetarna på Aktuellt och Rapport.

Annons Annons

Imorgon, fredag, beskrivs som en ödesdag för Rapport och Aktuellt. Då fortsätter SVTs styrelse att diskutera och analysera förslaget till ny nyhetsorganisation. Förslaget har utarbetats av Ingvar Bengtsson, chef för Nyheter och Sport, och går ut på att de flesta medarbetarna på de två nyhetsredaktionerna flyttas över till en central superdesk som ska producera nyheter till Aktuellt, Rapport och SVT24.

Förslaget om en stor nyhetsdesk och därmed kraftigt bantade redaktioner för Rapport och Aktuellt har mötts av massivt motstånd. Redaktionerna är också kritiska till att SVT24 tar över alla kortsändningar.

– Vi har inte råd att kriga internt. Det är oerhört tråkigt om det skulle bli motsättningar mellan olika medarbetare. Vi behövs alla och vi kompletterar varandra, säger SVT24s redaktionschef Lena Lundkvist.

Hon har tidigare inte gett sig in i debatten eftersom hon tycker att den egentligen handlar om den nya organisationen.

– Oavsett om SVT24 hade funnits eller inte så finns det tre skäl till att styrelsen bett om förslag till omorganisation, säger hon.

Det första skälet är att SVT har gått in i den nya digitala eran, säger hon. Den analoga tekniken är gammal och utsliten och det finns snart inte reservdelar längre.

Det andra är att konkurrensen hårdnat inte bara genom andra TV-kanaler, utan också genom nya medier som webben och wap-telefonen. Tittarna ställer nya krav på tillgänglighet av nyheter.

– Det tredje skälet är ekonomiskt. Den digitala tekniken är mycket billigare, säger hon.

Men kritiken från andra i huset är hård:

”SVT24 i all ära, men det är inte där den tunga journalistiska kompetensen finns. Vad som håller på att ske är att gökungen puttar ut alla andra ur boet utan öppen debatt och diskussion.”

Så skrev Heléne Nyman och kollegan Simon Romanus på Lilla Aktuellt i interntidningen Vipåtv.

De vågade öppet kritisera SVT24s expansion som de tycker sker på bekostnad av de vanliga nyhetsredaktionerna.

– SVT24 startades som ett experiment. När folk rekryterades dit sökte SVT inte primärt tunga reportrar utan unga som skulle testa den nya digitala tekniken. Det skulle bli billigt och redaktionen skulle återanvända material, säger Heléne Nyman. Nu växer SVT24 hela tiden och tar över fler och fler nyhetssändningar.

Lena Lundkvist vänder sig mot den beskrivningen och andra vad hon kallar vrångbilder av SVT24. Hon säger att när kanalen startade fanns inga krav på begränsningar. Den digitala nyhetskanalen skulle få utvecklas och växa.

– Argumentet som ibland förs fram att vi inte skulle hinna kolla nyheter är också tokigt. För oss är tiden ingen begränsning. Vi ligger ständigt i sändning så vi har inte bråttom. Vi har inget att vinna på att inte vara noggranna.

Hon tycker inte att det är fel att medelåldern på SVT24 är lägre än på företaget som helhet och att alla heller inte har så många års rutin som genomsnittet.

– Istället finns här en mångkompetens och en blandning av kunskaper. När det gällde rekryteringen hade vi en frihet att anställa vilka vi ville. Vi har dessutom flera tunga namn som Sven Vrang och Kent Wännström på redaktionen, säger Lena Lundkvist, som själv jobbat 20 år på SVT, däribland på Rapport.

Kritikerna mot organisationsförslaget tycker att ledningen börjat i fel ände: den utgår från tekniken och SVT24 och inte från de redaktioner där journalistisk erfarenhet och kompetens redan finns.

– Det går helt enkelt inte att blanda analog och digital teknik. Vi jobbar till exempel hela tiden mot en server, säger Lena Lundkvist. Att jobba med digital teknik medför stora förändringar i arbetssättet.

Rapportredaktionen föreslår i ett debattinlägg i Aftonbladet att Rapport och SVT24 skulle slås samman. Då skulle man på ett effektivt sätt dra nytta både av Rapports publicistiska erfarenhet och etablerade varumärke och SVT24s tekniska kunnande.

– Om man ska bygga upp en rationell och slagkraftig nyhetsorganisation så måste fler redaktioner än SVT24 och Rapport vara med, säger Lena Lundkvist. Inom Nyheter och Sport ingår också Aktuellt, ABC och i viss mån Sporten.

Det gungar på Rapport och Aktuellt. I rutan är nyheterna lika proffsiga som vanligt, TV-tittarna anar ingenting, men osäkerheten och frustrationen inför framtiden på de två redaktionerna är stor.

Många mår uruselt.

Samtidigt är debattklimatet dåligt och medarbetare berättar om hur lågt i tak det är på Sveriges största medieföretag. ”Obehagligt lågt, rena Sovjetstaten”, säger en medarbetare.

Sveriges Television står inför förändringar av kolossalformat. Rapports sändningar klockan 12, 16 och 17 har redan försvunnit och tagits över av SVT24. Rapportsändningen klockan 23 och Rapport Morgon är på väg bort.

Aktuellts 18-sändning riskerar att försvinna liksom den korta sändningen i Aktuellts nyhetstimme klockan 21.

Avsikten är att SVT24 ska ta över alla kortsändningar.

Medarbetarna upplever att det som har hänt och håller på att hända är en vingklippning av Sveriges Televisions stora nyhetsredaktioner.

De oroar sig för kvaliteten i nyhetsförmedlingen och för jobben.

Mats J Larsson är reporter på Aktuellt:

– Vi är inte emot förändringar och förnyelse, men vi värnar journalistiken. Vi stöder Rapports förslag att slå ut väggen mellan Rapport och SVT24. Då behåller vi den journalistiska kvaliteten och vi drar nytta av tekniken. Det är rimligt eftersom SVT24 bara är ett skal utan egna reportrar.

Han konstaterar att nuvarande TV-chefen Sam Nilsson länge velat slå ihop nyhetsredaktionerna men att det genom nuvarande avtal är omöjligt.

–Den digitala kanalen SVT24 skapades till stor del av taktiska skäl för att få pengar från politikerna. Och jag befarar att den stora centraldesken skulle kunna bli en byråkratisk nyhetsmaskin utan själ och hjärta.

Aktuelltmedarbetarna vill att styrelsen väntar till efter årsskiftet med sitt beslut om en ny organisation.

– Vi vill att den tillträdande TV-chefen ska veta vad som sker, säger Mats J Larsson.

Erika Bjerström är redaktör och reporter på Aktuellt och ganska ny på redaktionen.

Hon sökte sig dit att för att där finns vad hon tycker det roligaste nyhetsjobbet.

– Vi är mitt i nyheterna, men vi har en egen röst och vi hinner tänka efter, säger hon. Om man föreställer sig snuttifiering som att någon skjuter och någon springer, så berättar vi vad som händer före och efter.

Hon beskriver nyhetsarbetet på Aktuellt som ett kollektivt pussel.

– För att få fram bilden krävs ett ständigt samtal mellan en stor grupp kreativa människor. Det är en ständig process. Blir det den anorektiska redaktion som Ingvar Bengtsson föreslår kommer samtalet att slås sönder.

Aktuellt har fått mycket stöd från tittarna efter debattartikeln i DN som 54 medarbetare undertecknade.

– Det stödet betyder oerhört mycket för redaktionen. Vi känner en väldig ödmjukhet inför den kvalitet och tyngd som tittarna uppfattar att Aktuellt står för, säger Erika Bjerström.

Aktuellts medarbetare har kallats bakåtsträvare av sin chef Ingvar Bengtsson för att de inte applåderar ett förslag som de anser vara förödande för journalistiken.

Förtroendeklyftan mellan redaktion och chef blir allt mer tydlig. Hans förslag till bantning av Aktuellt-redaktionen beskriver medarbetarna som slakt. De ifrågasätter hur Aktuellt ska kunna leva upp till sin policy att ”utveckla den fördjupande nyhetsjournalistiken”.

Flera hundra medarbetare på Rapport och Aktuellt, allt från scriptor, fotografer, redigerare, reportrar, programledare, redaktionssekreterare och redaktörer, ska enligt förslaget lämna sina nuvarande jobb och istället ingå i en superdesken.

Ett fåtal blir kvar på Rapport och Aktuellt, som reportrar med särskilda profiler, kommentatorer, redaktörer och programledare.

En Rapportmedarbetare, som vill vara anonym, konstaterar att Rapport, som är erkänt bäst på att leverera snabba nyheter, suddas ut till förmån för ett nytt oerfaret gäng.

– Vi har inget intresse av att svartmåla SVT24 och vi ska inte slå på varann. Men problemet är att ledningen utgår från teknik och inte från kompetens.

Någon formulerar det som att SVTs nyheter går baklänges in i framtiden.

SVT Digitalt

Sveriges Television har nio digitala kanaler.

SVT1 och SVT2 sänds i det digitala marknätet och via satellit men fortsätter att sändas som vanligt i det analoga marknätet i kanske åtta till tio år till. Det är regeringen som ska fatta beslut om när det analoga marknätet ska stängas.

SVT24 är en nyhetskanal, som sänds i hela det digitala marknätet, via satellit samt kabel.

SVT Syd sänds från Malmö i det digitala marknätet över större delen av Skåne.

SVT Väst sänds från Göteborg i det digitala marknätet över Göteborg med omnejd.

SVT Östnytt sänds från Norrköping i det digitala marknätet över norra Östergötland.

SVT Mälarkanalen sänds från Region Stockholm i det digitala marknätet över Stockholm, Mälardalen och Uppsala.

SVT Mitt sänds från Sundsvall i det digitala marknätet över Sundsvall och Östersund med omnejd.

SVT Europa sänds till svenska hushåll i Europa.

Fler avsnitt
Fler videos