Gå direkt till textinnehållet

SVT, SR och UR vill ha avgiftsuppräkning

SR, SVT och UR avvisar i sina remissvar det nya finansieringssystem som public service-utredaren Rose-Marie Frebran föreslår. Bolagen skriver i de remissvar som lämnades in i fredags att förslaget om 25 procents moms, kombinerat med ett statsbidrag, inte kan accepteras. Bolagen kräver också en större uppräkning av licensintäkterna än de två procent som utredaren föreslår.

SR, SVT och UR har valt att skriva ett gemensamt yttrande i finansieringsdelen av utredningen. Bolagen avvisar utredaren Rose-Marie Frebran förlag om blandfinansiering, en kombination av statsbidrag och public serviceavgift.

Rose-Marie Frebran föreslår att bolagen ska beläggas med 15 procent moms. Public serviceföretagen menar att den momssatsen skulle innebära att de tre bolagen tillsammans förlorade cirka 800 miljoner varje år. Bolagen föreslår därför gemensamt att TV-avgiften beläggs med 12 procents moms.

Sedan år 2002 har TV-licensen höjts med två procent varje år. Utredaren föreslår att det systemet ska fortsätta under den kommande perioden på sex år. SR, SVT och UR framhåller i sina svar att två procent bara täcker ungefär hälften av företagens kostnadsökningar. Det är bakgrunden till de kraftiga nedskärningar bolagen tvingats till, samtidigt som de kommersiella mediebolagen under samma period har kunnat expandera i mycket snabb takt. Bolagen vill därför ha en högre uppräkning än två procent.

SVT avvisar förslaget om begräsad sponsring och menar att dagens regler är rimliga. SVT menar att sponsring är nödvändig för att SVT ska kunna konkurrera om de stora sportevenemangen och bibehålla mångfalden i sportutbudet.

 

Fler avsnitt
Fler videos