Gå direkt till textinnehållet

SVT slarvade om vintercyklister

Ett inslag i SVT Nyheter Stockholm om vintercyklande stockholmare blev så missvisande att att det strider mot kravet på saklighet i sändningstillståndet.

I ett nyhetsinslag i februari i år påstod SVT Nyheter Stockholm att antalet vintercyklister i Stockholm mellan november och januari var över 800 000, och att det var en ökning med över 300 000 personer jämfört med samma period 2016.

En person anmälde inslaget till Granskningsnämnden och påpekade att det rörde sig om 800 000 cykelpassager, inte cyklister. Anmälaren hävdade också att SVT medvetet feltolkat statistiken ”för att framföra ett miljöpolitiskt budskap”.

SVT medgav i sitt svar till Granskningsnämnden att formuleringen om antalet personer i efterhand kunde ses som missvisande, eftersom det handlade om just registrerade passager vid åtta olika mätstationer – något som framgick i senare sändningar samt på SVT Nyheters nyhetssajt.

Annons Annons

SVT menade vidare att det var en orimlig tolkning att det skulle handla om 800 000 vintercyklande personer i en stad med 960 000 invånare, och att det därför var tydligt att det rörde sig om en språklig otydlighet, ingen medveten feltolkning.

Granskningsnämnden anser i sitt beslut att formuleringen blev så missvisande att inslaget strider mot kravet på saklighet. Däremot avvisar nämnden att inslaget också skulle strida mot kravet på opartiskhet, vilket anmälaren menat.

Fler avsnitt
Fler videos