Gå direkt till textinnehållet

SVT klandras för att de visade gatuadress efter trippelmord

SVT klandras för att de visade huset, en gatuskylt och husnumret – så att det i ett videoinslag framgått var ett trippelmord begåtts.

I maj 2020 publicerade SVT Nyheter en artikel om ett trippelmord som begåtts för tio år sedan. I anslutning till texten fanns ett cirka fyra minuter långt videoinslag från ett SVT-reportage om trippelmordet, med vinjetten Brottsplats Västernorrland. 

I inslaget visades mordplatsen, en villa, flera gånger och i flera olika sammanhang. I dagsljus och i mörker, med allmänheten utanför huset och under polisens undersökningar vid huset. Därtill syntes vid ett tillfälle en gatuskylt och husnummer. 

Publiceringarna anmäldes av mamman till de avlidna barnen som menar att det är kränkande att hennes adress indirekt publicerades. Inslaget gav alla som såg det en möjlighet att identifiera brottsoffer. 

SVT menar att det inte förekom namn eller bild på någon inblandad. Så snart det stod klart att familjen fortfarande bodde i det hus som syntes på bild vidtogs åtgärder för att avpublicera materialet, att detta inte kontrollerats före publicering var ett misstag. 

Medieombudsmannens uppger att brottsoffer har en särskilt skyddad ställning i pressetiken och genom att visa huset, en gatuskylt och husnumret har det framgått var morden begicks. 

Tio år efter händelsen finns endast ett mycket begränsat allmänintresse för dessa uppgifter, fortsätter MO i beslutet

Mediernas Etiknämnd delar MOs bedömning och finner att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. SVT ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fler videos
Fler avsnitt