Gå direkt till textinnehållet

Svenska journalister slår i lönetaket i 40-årsåldern

Journalister i 40-årsåldern tjänar i snitt lika mycket som de som är i 60-årsåldern. ”Fönstret där man kan kämpa sig till en bra löneutveckling är smalt, vilket skapar stress hos yngre och uppgivenhet hos äldre”, säger Expressenjournalisten Anna Herdenstam, ledamot i Journalistförbundets styrelse.

Löneplatån för svenska journalister börjar i 40-årsåldern. Det framgår av Journalistförbundets stora utredning av löneutvecklingen 2010-2021:

”Medlemmar som ingår i ålderskategorierna över 40 år har fått en löneutveckling men lönerna ökar inte i samma grad som för medlemmar i andra ålderskategorier.”

Inom dagspress är det ingen större skillnad i snittlön för de tre åldersgrupperna 40-49 år, 50-59 år och 60+ år – och så har det sett ut det senaste decenniet.

Det betyder att den ökade erfarenhet som journalister får under de sista 20 åren före pensioneringen inte ser ut att ha någon betydande positiv påverkan på den individuella löneutvecklingen.

– Det betyder också att fönstret där man kan försöka kämpa till sig en bra löneutveckling är smalt, säger Anna Herdenstam, ledamot i Journalistförbundets styrelse och som till vardags arbetar på Expressen.

– Jag märker när jag pratar med yngre medlemmar att det finns en medvetenhet om det här, att man bara har på sig fram till 40-45, sen planar lönen ut och man kommer att bidra mer till potten än man får ut. Det skapar en stress hos journalister i 30-årsåldern. Under perioden mellan 30 och 40 år händer det ofta många andra saker i livet, många bildar familj, man kanske har småbarn, måste vabba, och så vidare.

Hon menar att systemet är dåligt för alla:

– De äldre får inte en löneutveckling som motsvarar deras yrkeskunnande, medan de yngre känner sig stressade av att de måste göra lönekarriär snabbt.

Vad kan man göra åt det?
– Arbetsgivarna måste värdera erfarenhet högre. Äldre journalister frågar sig varför de ska anstränga sig när det inte påverkar lönen. Den uppgivenheten skulle försvinna om de ser att arbetsgivaren ger stora lönepåslag till äldre medarbetare som presterar bra, och kanske framför allt om arbetsgivaren börjar anställa journalister över 50. Man kan också använda kompetens för att skapa kompetens, genom att låta äldre journalister dela med sig av sin erfarenhet till yngre kollegor, säger Anna Herdenstam.

Fler avsnitt
Fler videos