Gå direkt till textinnehållet

Svegforsbrev till TU-företagen retar facken på SvD

Ett brev från Svenska Dagbladets chefredaktör Mats Svegfors och VDn Kåre Gustafsson rör upp känslorna i tidningens fackliga led.

Ett brev från Svenska Dagbladets chefredaktör Mats Svegfors och VDn Kåre Gustafsson rör upp känslorna i tidningens fackliga led.

Brevet, daterat 28/1 1998 och skrivet på Svenska Dagbladets brevpapper, är enligt uppgift tillsänt TU-företagens ägare och inleds med “Broder/Syster”. Efter en bakgrund till nedskärningarna på SvD, skriver Svegfors/Gustafsson att man inte tänker förhandla fram “turordning för journalisterna. Vi upprättar turordningsregler enligt lag med hänsyn till anställningstid och tillräckliga kvalifikationer.”

De skriver också att de med brevet vill förekomma journalist- och grafikerklubbars “subjektiva bilder av hur verkligheten när det gäller LAS ser ut”.

— Mats Svegfors ser uppenbarligen det som nu händer på Svenska Dagbladet som något större än en sak bara för tidningen, säger journalistklubbens ordförande Klas Tägil. Brevet är en inbjudan till att beskåda något som kanske sedan kan användas på annat håll.

Tägil kände inte till brevet innan Journalisten kontaktade honom och blir förvånad när han förstår att det skickats redan den 28 januari.

— Det var till och med innan vi själva ens informerats om nedskärningarna. Att i det tidiga skedet gå ut till andra och slå fast sin linje är förvånande och gynnar inte samtalstonen här.

Grafikerklubbens ordförande Lars Isaksson tycker att SvD-ledningens agerande är anmärkningsvärt.

— Det är speciellt upprörande med tanke på att Svegfors själv vädjat till oss att inte göra tidningen till en arena för den fackliga kampen.

— Jag får en känsla av att han vill skapa ett pilotfall hos oss, som TU-företagen sedan kan utgå ifrån. Det här brevet försvårar förhandlingarna, säger Lars Isaksson.

Chefredaktör Mats Svegfors har svårt att förstå upprördheten kring brevet. “Det ingår i spelet” säger han och jämför med de kontakter han anar att fackklubbarna haft med andra:

— Det skulle aldrig falla mig in att ifrågasätta den typen av korrespondens. Det här är en ren information till kolleger om hur vi ser på situationen här.

Svegfors hävdar också att brevet skickades först efter det att bolagsstyrelsen, där facken har representanter, informerats om nedskärningarna. Klubbarna var alltså redan informerade.

—Ståndpunkterna var kända och brevet förändrar inte förhandlingsutrymmet åt något håll, säger han. Att vi skrev det beror på att frågan är arbetsrättsligt intrikat och att det som händer här på Svenska Dagbladet kan vara intressant på andra håll.

SvDs ledning har som mål att lägga varsel om uppsägningar senast 1 april för att senast i november ha genomfört bantningen. Ägarkravet är nollresultat redan i år.

Fler avsnitt
Fler videos