Gå direkt till textinnehållet

SvD prickas för fuskanklagelse

Pressens opinionsnämnd klandra Svenska Dagbladet för en artikel den 22 juni 2005 om att en före detta professor på institutet A (namnet på institutet namngavs) misstänktes för plagiat, fusk och förfalskningar.

Pressens opinionsnämnd klandra Svenska Dagbladet för en artikel den 22 juni 2005 om att en före detta professor på institutet A (namnet på institutet namngavs) misstänktes för plagiat, fusk och förfalskningar. Fallet hade sedan ett år tillbaka granskats av Vetenskapsrådet och utredningen väntades pågå i ytterligare flera månader. Rubriken över huvudartikeln löd A-professor fast för fusk.

Upprinnelsen till utredningen var en konflikt mellan den tidigare professorn och professor B (som presenterades med namn och bild). Konflikten präglades av personliga påhopp, beskyllningar och en strid ström av anmälningar.

Den fuskanklagade före detta professorn hävdade i en anmälan till Allmänhetens pressombudsman, PO, att rubriken var osann och att artikeln innehöll flera sakfel.

PO avstår från att försöka bedöma de sakfel som anmälaren påtalat, men anser inte att de påstådda felen är av sådant slag att de tillfogat anmälaren någon nämnvärd publicitetsskada.

Däremot anser PO att rubriken A-professor fast för fusk har skadat anmälaren. Den måste tolkas som ett påstående om att det är fastslaget att anmälaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskningen och i värsta fall till brott. PO betecknar rubriken som ”förbluffande”, eftersom den helt saknar stöd i texten. ”Det är som om tidningen inte förstått sin egen artikel. Det är en fundamental pressetisk regel att rubriker skall spegla vad som står i artikeln.”

Eftersom vissa av tidningens läsare vet vem den omskrivne A-professorn är har han genom artikeln lidit en publicitetsskada som inte är godtagbar, anser PO. Han konstaterar att det dröjde 42 dagar innan SvD beklagade publiceringen och att det långa dröjsmålet bidrog till att skadan inte kunde göras ogjord.

PO anser därför att SvD har avvikit från god publicistisk sed och bör klandras. Opinionsnämnden delar POs uppfattning.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos