Gå direkt till textinnehållet

Nya mediestödet slår mot lokal kulturjournalistik

Flera tidningskoncerner slutar dela kulturmaterial mellan titlarna som en direkt följd av det nya mediestödet. ”Systemet motverkar sitt eget syfte”, säger Tidningsutgivarnas jurist Per Hultengård.

Som Journalisten rapporterat slutar NTMs titlar att dela kulturmaterial med varandra som en konsekvens av att det nya mediestödet införs. Litteratur- och filmkritiken som varit gemensam tas i stället över exklusivt av Upsala Nya Tidning. Samtidigt gör Corren sig av med sin kulturredaktion: kulturbevakningen ska hädanefter skötas av nyhetsredaktionen.

Det nya mediestöd som införs vid årsskiftet innehåller nämligen ett nytt exklusivitetskrav: 45 procent av den tidningens totala innehåll ska vara redaktionellt material, av det ska 45 procent vara exklusivt och egenproducerat.

– Till skillnad från det tidigare driftsstödet finns en begränsning angiven i regeringens proposition om att materialet endast får publiceras i det medium det tillkommit för, om det ska räknas som exklusivt och egenproducerat. Inte som förr i flera titlar, säger Per Hultengård, chefsjurist på Tidningsutgivarna.

TU lyfte i onsdags den här frågan i ett möte med ansvarig myndighet MPRT, som dock menar att regeringens proposition är tydlig med att exklusiva publiceringar är det som ska vara stödberättigande.

– Systemet motverkar sitt eget syfte om konsekvensen för lokaltidningsläsaren blir att man kanske tar bort nöjessidan eller utrikessidan, säger Per Hultengård.

Även Bonnier News Local har dragit slutsatsen att det det inte längre går att byta kulturmaterial mellan titlarna, berättar Kristian Ekenberg, kulturredaktör på Gefle Dagblad. Han ser det nya mediestödet som nästa fas i den pågående nedmonteringen av de lokala kultursidorna – tillsammans med neddragningen på TTs kulturredaktion.

Kristian Ekenberg har hittills kunnat ta hjälp av systertitlarna inom Bonnier News Local för att fylla sina sju kulturuppslag per vecka. Förutom sin egen penna har han en liten frilansbudget, som främst används för konsertrecensioner.

Hur ska du fylla dina sidor 2024?
Det återstår att se. Många tidningar har redan dragit ner på antalet sidor när utgivningsdagarna blivit färre, och de som fortfarande har sju uppslag i veckan får jobba väldigt mycket. De som inte har en passion för kulturjournalistiken har redan sökt sig vidare, säger Kristian Ekenberg.

 

Fler videos
Fler avsnitt