Gå direkt till textinnehållet

Studenter kritiserar JMK

Journalistutbildningen på Stockholms universitet anses vara en av Sveriges främsta. Nu berättar flera personer om osäker examination och handledare som inte bryr sig.

När Journalisten pratar med personer som tidigare gått på kandidatprogram i journalistik samt kursen medier och kommunikationsvetenskap vid institutionen för medier, JMK, framkommer att de haft problem med handledare, blivit nonchalant behandlade av sin examinator och uppfattat att administrationen sköts dåligt.
– Det är ett lotteri vilken examinator man får på JMK och det känns så orättvist, säger Tannaz Edalat.
Gabriela Carlehed lämnade in sin C-uppsats 2011. Under arbetet med den märkte hon och hennes uppsatspartner att deras handledare var svår att nå.
– Vi förlikade oss snart med att inte ha någon handledare alls under vårt arbete med C-uppsatsen, berättar hon.

När uppsatsen var nästintill klar skickade de ett utkast till handledaren som svarade att det såg bra ut. När de presenterade uppsatsen visade det sig att de gjort felaktiga analyser av den insamlade datan vilket sänkte deras betyg. Då insåg de att handledaren förmodligen inte ens läst uppsatsen.
– Klart att vi var ledsna men vad skulle vi göra, säger Gabriela Carlehed.
När Tannaz Edalat uppsats skulle diskuteras på slutseminariet fick hon ingen feedback av sin examinator och när hon senare ville ha en förklaring på saker som examinatorn tyckte hon skulle ändra fick hon inget svar.
Regler för examination regleras delvis i högskoleförordningen men också i lärosätenas egna regelverk. Varje universitet och högskola bestämmer själva sin kursplan där riktlinjer för handledning ska finnas med.
Lagen som reglerar examination säger att ett betygsbeslut som examinatorn fattat inte får omprövas av andra inom högskolan. Om en omprövning görs så är det samma person som bestämmer det nya betyget. Studenten har inte rätt att kräva att en tredje part bedömer arbetet. Tannaz Edalat känner till detta och hon har därför valt att inte överklaga.

Studenterna kan framföra kritik i kursutvärderingarna som görs på JMK efter varje delkurs och efter varje termin. En sammanställning av utvärderingarna framförs sedan till studierektorerna på institutionen. Om klagomålen rör en person är det upp till prefekten att ta upp detta med den som det gäller.
Gunilla Hultén tillträdde som studierektor för JMK i januari i år och säger att det är svårt för henne att svara på vad som hänt med tidigare års utvärderingar.
Kristina Jerner Widestedt, en av studierektorerna  på JMK, säger att en dialog förmodligen tidigare har förts men det har inte förändrat något.
– Det här är winga nya problem på JMK och därför behöver vi nya sätt för att hantera detta på ett bra sätt.
Varje termin skrivs ett stort antal uppsatser på kandidatnivå, den här terminen cirka 60 stycken, berättar Gunilla Hultén. Rollen som handledare och examinator fördelas på lärarpersonal. Trots kritiken är hon säker på att majoriteten är medvetna om det stora ansvar det innebär att vara examinator och vilka ålägganden det medför.
För att säkerställa att examinationen blir mer rättsäker den här terminen sammanställer Gunilla Hultén tillsammans med Kristina Jerner Widestedt tydligare riktlinjer för handledare och examinatorer.  
Tannaz Edalat har tagit sin examen och kommer inte att beröras av eventuella förändringar.
– Men det är bra att det sker en förändring eftersom jag och flera med mig upplevt att klagomål inte tagits på allvar tidigare.

 

Fler avsnitt
Fler videos