Gå direkt till textinnehållet

Stort varsel på UR

Utbildningsradion vill lägga ut mer på extern produktion och minska antalet anställda, och har lagt ett varsel om uppsägning av 24 personer, i huvudsak redaktionell personal. ”Mitt intryck är att många i personalen förstår vad vi vill och varför, men det finns förstås en oro”, säger URs vd Sofia Wadensjö Karén. Journalistklubben är kritisk till sparplanerna.

På förmiddagen informerades personalen på Utbildningsradion om den nya omorganisationen som ska träda i kraft den 1 juli. Syftet är enligt vd Sofia Wadensjö Karén dels att få kortare, snabbare beslutsvägar och processer så att ”organisationen får maximal effekt”, dels att öka den externa produktionen.

– I vårt uppdrag står att vi ska bidra till en livskraftig produktionsmarknad i hela landet. Vi bedömer att vi behöver öka andelen externa produktioner, från 23 till på sikt 30 procent. Det ger oss också större flexibilitet och möjliggör att vi säkrar rätt bemanning till rätt projekt, säger Sofia Wadensjö Karén till Journalisten.

”Det är som upplagt för att folk ska må dåligt.”
 

Överföringen från intern till extern produktion innebär att 16 tjänster, huvudsakligen inom programproduktionen, blir övertaliga.

Annons Annons

Dessutom vill UR genomföra en ”kompetensväxling” och rekrytera personer till nyinrättade tjänster inom bland annat digitalt berättande och beställarkompetens. Om kvalifikationerna för de nya tjänsterna saknas i huset kan det bli fråga om ytterligare åtta personer som behöver gå, och åtta nya som ska anställas. Därför varslar UR om uppsägning av 24 tjänster. Det motsvarar tio procent av personalen. Efter sparpaketet ska UR ha 235 anställda.

– Det finns förstås otroligt mycket kompetens på Utbildningsradion, men det kan bli aktuellt att rekrytera utifrån och därför har vi varslat om ytterligare åtta tjänster utöver de 16 som blir övertaliga, säger Sofia Wadensjö Karén.

Ni är Utbildningsradion, vore det inte ett underbetyg till er som arbetsgivare om ni inte klarar av att utbilda er egen personal till de tjänster som företaget behöver?
– Det är en enorm förflyttning som sker just nu mot digital konsumtion. Alla medieföretag behöver rekrytera kompetens utifrån för att klara den. Man kan behöva tillföra fyrtornen som hjälper andra att förflytta sig, och som kan pusha organisationen framåt. Så nej, jag tycker inte att det vore ett underbetyg för oss.

Hur har personalen reagerat på beskedet?
– Det är svårt att säga eftersom vi har haft informationen på videolänk. Mitt intryck är att många i personalen förstår vad vi vill och varför, men det finns förstås en oro och många frågor.

Sofia Wadensjö Karén, Utbildningsradions vd. Foto: Tor Johnsson

Ledningen går nu ut med ett erbjudande om ”frivilligpaket” till hela personalen. Det är samma som har använts på SVT; avgångsvederlag där den som slutar får mellan sex och tolv månaders arbetsbefriad uppsägningstid, beroende på anställningsår. De som är över 55 år och jobbar minst 20 år på UR får 18 månaders uppsägningstid. De anställda kan ansöka om avgångsvederlag, men ingen är garanterad att få ja, utan bedömning görs från fall till fall.

Journalistklubben är kritisk till sparpaketet.

– Alla som jobbar på UR vill att vi ska bli mer effektiva och det finns många bra saker i det nya organisationsförslaget, till exempel en striktare uppdelning mellan administrativa och kreativa uppgifter så att de som jobbar kreativt kan fokusera på det. Men vi har inte sett något faktabaserat underlag eller någon analys som förklarar varför vi måste bli 16 färre, säger journalistklubbens ordförande Cajsa Collin.

– Det har varit en pandemiår och många har arbetat hårdare än någonsin, nu kommer ett sparpaket som ska vara klart redan den 1 juli, och mycket kommer att ske digitalt. Det är som upplagt för att folk ska må dåligt.

Journalistklubben ifrågasätter också hur arbetsgivaren resonerat kring de åtta tjänster som ska ”kompetensväxlas”.

– De varslar 24 personer, inte 16, förstås för att de bedömer att den kompetensen inte finns i huset. Man har stirrat sig blind på titlar och inte undersökt vad som döljer sig bakom titlarna, säger Cajsa Collin.

Vad tycker klubben, har UR varit dålig på att fortbilda personalen?
– Ja, man har varit dålig på fortbildning och det har vi i journalistklubben påtalat under lång tid.

Fler avsnitt
Fler videos