Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson

Stampens resultat efter krishösten: 100 miljoner

Stampen Media, som i höstas genomförde ett sparpaket om 95 tjänster på grund av annonsraset, förbättrade rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022.

Stampen Media redovisar ett rörelseresultat om 40 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2023. På helåret blev resultatet 100 miljoner kronor. I resultatet är engångseffekter som uppstod i samband med sparpaketen borträknade.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2023 är fem miljoner kronor högre än samma period 2022. Intäkterna minskade med tolv procent och på helåret med sju procent. Annonsintäkterna både i print och digitalt minskade under 2023, totalt med 16 procent. Samtidigt minskade kostnaderna med två procent på helåret och sex procent under sista kvartalet.

– Det är glädjande att vi har lyckats förbättra resultatet med fem miljoner i sista kvartalet. Det är stora engångsposter som inte speglas i EBITDA (rörelseresultatet, reds anm) för avgångsvederlag men den underliggande verksamheten visar alltjämt en kraftig förbättring. Man ska också ha med sig att vi fick redaktionsstöd på 12,2 miljoner under fjärde kvartalet 2022 som vi inte fick 2023, säger Johan Hansson, vd Stampen Media, i ett pressmeddelande. Han uppger att han känner försiktig optimism och tillförsikt.

Annons Annons

Stampen Media som äger 15 prenumererade morgontidningar, bland dem Göteborgs-Posten, Hallandsposten och TTELA, genomförde i höstas ett omfattande sparpaket efter ett annonsras. 95 tjänster varav 40 redaktionella försvann. Åtgärden slog hårt mot bemanningsbolaget Media Resurs där 28 journalister sades upp.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *