Gå direkt till textinnehållet

SRs journalistklubb kräver fast anställning för medlemmar

Journalistklubben vid Sveriges Radio har skickat ett brev till företagets ledning och begärt att 88 projektanställda ska bli tillsvidareanställda. Klubben kräver dessutom skadestånd för brott mitt kollektivavtalet, beräknat på 15 000 kronor per medlem.

Journalistklubben vid Sveriges Radio har skickat ett brev till företagets ledning och begärt att 88 projektanställda ska bli tillsvidareanställda. Klubben kräver dessutom skadestånd för brott mitt kollektivavtalet, beräknat på 15 000 kronor per medlem.

I det kollektivavtal som Journalistförbundet och SRAO, public servicearbetsgivaren, undertecknade 2004 kom parterna överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp som skulle undersöka det omfattande missbruket av projektanställda inom SR.

En kartläggning av hur anställningsformen användes visade, enligt journalistklubben, att SR bryter mot det rådande projektanställningsavtalet och därmed mot kollektivavtalet

Journalistklubben kräver därför förhandlingar för 88 medlemmar, att deras anställningar ska övergå i tillsvidareanställning.

Journalistklubben anser dessutom att SR gjort sig skyldig till brott mot kollektivavtalet och klubben kommer att yrka skadestånd motsvarande 15 000 kronor per medlem.

Anledningen till att klubben nu går ut med dessa krav är att de förhandlingar som pågått under en längre tid inte har gett några resultat.

– Vi har tröttnat på att vänta och är besvikna på företaget och att projektanställningsutredningen drar ut på tiden, säger Ola Gäverth, journalistklubbens ordförande på SR.

Journalistklubben har lämnat en så kallad förhandlingsframställan till SRs ledning, som innebär att en förhandlingstid med journalistklubben måste bokas in inom två veckor.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos