Gå direkt till textinnehållet

SR tyst om DAB-kritiken

Sveriges Radio lämnar inga kommentarer om Riksrevisionens sågning av digitalradioplanerna. Men kritiken mot digitalradioinförandet växer.

Ett stort antal remissinstanser har kritiserat planerna på att släcka FM-bandet 2022 och införa digitalradio. På tisdagen kom också Riksrevisionens granskning, som i branschen beskrivs som ”en kapning jämte fotknölarna”. Journalisten har tidigare i dag berättat om Riksrevisionens kritik, som är omfattande och rör kostnaderna för digitalradioinförandet, tekniska problem med att uppnå tillräcklig täckning, efterfrågan på digitalradio, osv.

Ledande personer på Sveriges Radio har ställt sig positiva till en övergång till DAB-radio. Men just i dag har SRs ledning bestämt sig för att inte svara på några frågor.

– Varken jag eller VD Cilla Benkö kommer att kommentera Riksrevisionens granskning i dag, säger Mats Åkerlund, digitalradiosamordnare på Sveriges Radio.

Varför inte då?
– Riksrevisionen riktar sig till regeringen och inte till oss. Det här är en granskning av regeringens politik. Det vi kan konstatera är att Riksrevisionen inte har gjort sin granskning utifrån ett mediepolitiskt perspektiv eller ett public service-perspektiv.

Men många på SR har tidigare uttalat sig om många av de uppgifter som återkommer i granskningen. Du menar att just i dag när det kommer kritik väljer ni att inte prata om de saker som ni inte haft några problem med att prata om förut?
– Ja, jag vet att jag låter som en tråkig talesperson, men det är så vi har bestämt att göra, säger Mats Åkerlund.

Philippe Jolly, projektledare på Riksrevisionen, säger till Journalisten att granskningen som sådan inte vänder sig mot införandet av digitalradio, utan ser till riskerna med att genomföra övergången till digitalradio och släcka FM-nätet.

– Det är rimligt att inte släcka FM-bandet 2022. Ska man göra det bör man ha en längre övergångsperiod för att ge lyssnarna en möjlighet att byta naturligt så att de slipper de stora kostnader som det innebär att byta radioutrustning, säger Philippe Jolly till Journalisten.

Riksrevisionen har kritiserat underlaget i utredningarna.

– Vi tycker att de frågetecken som fanns 2005 när man valde att stoppa utbyggnaden av DAB i stor utsträckning kvarstår. Man har lyssnat mycket på radiobranschens behov och mindre på lyssnarnas behov, säger Philippe Jolly.

Det är framför allt de som lyssnar i bilen som kommer att få en stor kostnad om de tvingas gå över till digitalradio 2022. 30 procent av radiolyssnandet i Sverige sker i bilar, och de flesta av nybilarna som säljs i dag har inte digitalradio. Alla modeller erbjuds inte heller med digitalradio.

I Norge, där man ligger närmare en eventuell släckning av FM-bandet, har bara hälften av de nya bilarna som säljs digitalradio.

– Kostnaden för att konvertera en integrerad FM-mottagare för digitalradiomottagning är ungefär 10 000 kronor, säger Anders Norén, teknisk chef på Bil Sweden.

Finns det inte billigare alternativ?
– Man kan köpa en adapter på Kjell & Co för 800 spänn och koppla in den via cigarettändaruttaget, men det är en lösning med sämre kvalitet eftersom den digitala signalen ska omvandlas till analog. Dessutom behöver man en extra antenn. Det är ingen höjdarlösning om man vill lyssna på radio i bilen.

Tidigare utredningar har visat att det år 2022 kommer att finnas cirka 3,6 miljoner fordon som inte har konverterat till digital radio utan fortfarande har FM-radio.

– Släcker man FM-bandet 2022 kommer det att innebära stora kostnader för många bilägare och tvinga dem att efterutrusta sina bilar med en sämre lösning. Tidplanen bör förändras. Medellivslängden för en personbil är 17 år i Sverige och att byta ut hela fordonsparken kommer att ta 30 år, säger Anders Norén.

Fler avsnitt
Fler videos