Gå direkt till textinnehållet

SR har fått ny logotyp

Sveriges Radio tar tagit fram ny logotyp för sina kanaler. Även företagslogotypen är ny.

Sveriges Radios nya logotyper för P1, P2, P3 och P4 har särskiljande grafiska element och färger för respektive kanal. Karl-Erik Forsbergs klassiska SR-märke blir nu inkorporerat i företagslogotypen.

Behovet av ny visuell identitet uppkom i och med Sveriges Radios beslut att mer konsekvent använda namnet Sveriges Radio istället för SR.

– I den digitala medievärld som nu utvecklas är förkortningen SR varken speciellt informationsbärande eller särskiljande. Sveriges Radio säger att vi är ett svenskt bolag och att vi sysslar med radio, säger marknadschefen Rebecka Ioannidis Lindberg.

Annons Annons

Kalligrafen och bokstavskonstnären Karl-Erik Forsberg (1914-1995) ritade SR-märket 1957. Originalmärket hade en ram runt sig, eftersom det skulle symbolisera både radio och TV. Märket har justerats något genom åren, senast skedde det 1998 då formgivaren Fredrik Neppelberg tog fram en ny grafisk profil för Sveriges Radio.

Fler avsnitt
Fler videos