Gå direkt till textinnehållet

Sparbeting väntar Dagens Arbete

Den ekonomiska krisen tvingar Dagens Arbete att spara. – När arbetslösheten ökar tappar ägarförbunden intäkter eftersom arbetslösa betalar lägre avgift. Det kan drabba Dagens Arbete, säger chefredaktören Hans Larsson.

Dagens Arbete, som ägs av LO-förbunden IF Metall, Grafikerna, Pappers och Skogs- och träfacket, räknar med att tidningen kommer att åläggas ett sparbeting.

Ökad arbetslöshet tvingar förbunden – och Dagens Arbete – att spara.

Tidningens stora kostnader är för tryckning och distribution. Därför är färre utgåvor ett sparalternativ. Men det dröjer, tror Hans Larsson.

– Det sker i så fall först 2010. Vi vet ännu inte hur mycket förbundens intäkter kommer att minska.

Att fackförbunden tappar medlemmar drabbar i sig inte tidningen.

– När medlemsantalet minskar så minskar också tryck- och distributionskostnaderna, säger Hans Larsson.

Enligt LO-tidningen är ett scenario för Dagens Arbete att tidningen ska spara 13 miljoner kronor om året genom att minskamantalet tjänster från 18 till 12 och utgivningen från elva till åtta nummer om året.

– Det förs lösa diskussioner, säger Hans Larsson. Men frågan är mycket tidigt väckt. Vi vet ännu inte hur mycket förbundens intäkter kommer att minska.

Ägarförbunden väntas i slutet av mars ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Jag har sagt att jag före sommaren vill veta hur stora sparkraven på oss blir för att jag ska kunna göra budget för 2010. Jag utesluter uppsägningar. Däremot kan det bli tal om naturlig avgång.

Ytterligare ett skäl till det är att Grafikerna den 1 juni slås samman med Skogs- och träfacket.

– Då går vi ner från fyra till tre editioner och gör 20 sidor mindre per nummer. Därmed uppstår övertalighet på tidningen.

Isak Krantz i journalistklubben på Dagens Arbete säger att klubben för en dialog med arbetsgivaren. Än så länge finns dock inget konkret förslag som klubben kan förhålla sig till.

– Vi måste först veta vad det är vi har att ta ställning till. Det kan finnas andra sätt att spara än att dra ner på personal och utgåvor.

 

Fler avsnitt
Fler videos