Gå direkt till textinnehållet

Söndagsavisen publicerade artiklar utan tillstånd

Utan att fråga reportrar på tidningen Avisen tog Söndagsavisen i Malmö in flera artiklar i ett provnummer av tidningen som skickades ut till en kvarts miljon hushåll. Provnumret hade dessutom ingen ansvarig utgivare.

Utan att fråga reportrar på tidningen Avisen tog Söndagsavisen i Malmö in flera artiklar i ett provnummer av tidningen som skickades ut till en kvarts miljon hushåll. Provnumret hade dessutom ingen ansvarig utgivare.

– Det var fel att inte fråga journalisterna på Avisen om tillstånd och jag tar på mig hela skulden. Jag har sagt till dem att de naturligtvis skall ha kompensation och tror inte att det kommer att bli några problem i framtiden, säger Finn Möbius, redaktör för Söndagsavisen.

Avisen i Stockholm och Söndagsavisen ägs av bolaget Söndagsavisen a-s i Köpenhamn. De är dock egna bolag vilket betyder att de två tidningarna inte räknas som olika editioner till moderbolaget. Artiklar kan därför inte publiceras i varandras tidningar utan skribentens tillstånd.

Annons Annons

Söndagsavisen a-s har planer på ett redaktionellt samarbete med tidningarna i Malmö, Stockholm och Köpenhamn. Det finns även en Söndagsavis i Oslo. Detta har journalisterna på Avisen känt till sedan en tid. Men när de såg den journalistiska kvaliteten på de första provnumren av Söndagsavisen i Malmö backade de.

Det förekommer illa översatta texter från danska och generande formuleringar som exempelvis ”Näringslivet i Malmö önskar Söndagsavisen välkommen, säger ordförande i stor organisation”.

– Våra namn är vårt varumärke och vi vill inte förekomma i en så usel produkt. Hade det varit en produkt värt namnet hade jag inte blivit så upprörd över att de inte hade frågat om de fick använda mina texter, säger Fredrik Zillén, journalist på Avisen.

Skyller på juridiskt hårklyveri

Att Söndagsavisen inte hade någon ansvarig utgivare vid utgivningen av de första provnumren skyller Finn Möbius på juridiskt hårklyveri. En jurist han varit i kontakt med i Malmö sade att provnummer inte behövde någon ansvarig utgivare eftersom de räknas som reklamblad.

Andra jurister han varit i kontakt med har haft en annan uppfattning och därför har Söndagsavisen nu utsett säljledaren Mats Arvidsson till ansvarig utgivare.

Juristen Bill Martens, på PRVs enhet för periodisk tidskrift, hänvisar till Tryckfrihetsförordningen där det står att en tidskrift som kommer ut med minst fyra nummer per år måste ha ett utgivningsbevis och en ansvarig utgivare.

Ger man ut provnummer av en tidskrift för att senare ta ställning till fortsatt utgivning behöver man inget utgivningsbevis. Men finns det redan en utgivningsplan som överskrider fyra nummer per år när provnumren ges ut krävs det utgivningsbevis och ansvarig utgivare.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos