Gå direkt till textinnehållet

Smålandsposten fälls dubbelt för bildpublicering

Mediernas etiknämnd klandrar Smålandsposten för två bildpubliceringar där anställda på en advokatbyrå pekades ut i ett negativt sammanhang.

Hösten 2022 granskade Smålandsposten en advokatbyrå och dess ägare, som hade sökt coronastöd under pandemin och sedan gjort ovanligt stora vinstutdelningar.

Vid två artiklar publicerade tidningen ett foto hämtat från advokatbyråns hemsida, där ägaren men också två anställda förekom. De två anställda anmälde var för sig publiceringarna till Allmänhetens medieombudsman, MO, och påpekade att de inte hade något att göra med det som granskningen handlade om samt att sammanhanget var negativt för dem.

MO slår i sin bedömning fast att det har funnits ett allmänintresse för rapporteringen men att anmälarnas ställning inte motiverar att de genom bilden pekas ut i detta negativa sammanhang. Publicitetsskadan bedöms som oförsvarlig och tidningen bör därför enligt MO klandras.

Annons Annons

Mediernas etiknämnd delar MOs bedömning och klandrar Smålandsposten för att ha brutit mot god publicistisk sed.