Gå direkt till textinnehållet

Skyddsombud riskerar mista tidning

Regeringen lovar bekämpa ohälsan och betonar skyddsombudens insats. Samtidigt vägrar den skjuta till pengar så att skyddsombuden fortsatt ska få sin tidning Du & Jobbet.

Regeringen lovar bekämpa ohälsan och betonar skyddsombudens insats. Samtidigt vägrar den skjuta till pengar så att skyddsombuden fortsatt ska få sin tidning Du & Jobbet.

Du&Jobbet ges ut av sammanslutningen Arbetsmiljöforum, ett nätverk vars största huvudmän är arbetsmarknadens parter.

En av Arbetsmiljöforums huvuduppgifter är att förmedla kunskap om arbetsmiljö. En central roll har då tidningen Du & Jobbet, som kommer ut med tio nummer om året med en upplaga på 110 000 exemplar.

I 30 år har staten bidragit med pengar för att Du & Jobbet ska kunna gå ut till alla skyddsombud i landet.

Statens ersättning till tidningen har emellertid varit oförändrad sedan 90-talet, trots att skyddsombuden blivit fler samtidigt som tryck- och portokostnader ökat.

bryt

Arbetsmarknadens parter har gemensamt begärt att staten nästa år ska höja bidraget till tidningen med tre miljoner kronor, upp till tolv miljoner kronor.

– Om arbetslivsministern Hans Karlsson säger nej blir det en stor omställning för oss eftersom vi förlorar 100 000 läsare, säger Du & Jobbets chefredaktör Rolf Wikström.

Han tycker det är märkligt att regeringen inte vill skjuta till pengar nu när staten säger sig vilja ta krafttag mot ohälsan, som beräknas kosta landet omkring 250 miljarder om året.

bryt

I mitten på nästa vecka väntas Näringsdepartementet ge ett slutgiltigt besked om anslagsnivån. Om det blir nej till en ökning slutar Arbetsmiljöforum ge ut Du & Jobbet till skyddsombuden.

– I så fall förlorar ombuden en utbildningsväg och sin enda informationskanal, säger Rolf Wikström. Vi har kontaktats av mängder med upprörda skyddsombud. Protesterna överlämnar vi till arbetslivsministern som själv varit skyddsombud.

– Det är ju just nu skyddsombuden behöver veta hur andra arbetsplatser blir friskare. Att strypa informationen rimmar mycket illa med kampen mot ohälsan.

bryt

Arbetslivsminister Hans Karlsson lämnar en dörr på glänt och kommenterar via sin pressekreterare:

– Näringsdepartementet har en dialog med Arbetsmiljöverket och generaldirektör Kenth Pettersson i frågan. Vi är medvetna om att läget är bekymmersamt.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos