Gå direkt till textinnehållet

Skarp kritik mot Dalarnas Tidningars ledning

Journalistklubben på Dalarnas Tidningar har skrivit ett öppet brev till redaktionsledningen efter att medlemmar i klubben blivit illa bemötta under löneförhandlingarna.

Journalistklubben anser att de som löneförhandlingar med ledningen blivit nonchalant behandlade. Vid ett tillfälle ska journalistklubbens ordförande Anders Rehnberg ha blivit utskälld.
– Vi har blivit bemötta på ett mycket anmärkningsvärt sätt under förhandlingarna. Vi har lagt fram seriösa förslag som har nonchalerats. Det känns inte som en seriös förhandling, säger Anders Rehnberg.
På grund av bemötandet under förhandlingarna har han funderat på att avgå som klubbordförande.
"Om klubbordförande väljer att avgå är det först och främst vårt problem, men om ingen är villig att arbeta fackligt på grund av förhandlingsklimatet, då är det även redaktionsledningens problem", skriver klubbstyrelsen i sitt öppna brev till tidningsledningen:

"Öppet brev till redaktionsledningen
Vi är bekymrade över den ton som smugit sig in i löneförhandlingarna. De av oss som varit med länge har aldrig mötts av något liknande – hån mot oss fackliga företrädare, direkta personangrepp och svepande misstänkliggörande av enskilda medlemmar. Inför löneförhandling-arna utsåg klubbstyrelsen en förhandlingsdelegation – Anders Rehnberg, Ola Karlsson och Ragna Fahlander. Vi har gjort som det står i avtalet, förhandlat för individer, inte för grupper. Till skillnad från redaktionsledningen har vi försökt motivera påslag för individer, utifrån information vi fått in från medlemmar och fackliga företrädare.
Vårt förslag avfärdades med en handviftning av Ewa Wirén och vårt grundförslag förvräng-des. Vi är förvånade över attityderna och språkbruket.
Från klubbens sida har vi varit noga med att både skriftligt och muntligt påpeka att medarbetare som föreslås få höjningar är kompetenta och viktiga, men samtidigt pekat på andra som också spelar en viktig roll i sina delar av organisationen.
En ansvarstagande chef talar inte nedsättande om medarbetare inför andra, utan tar upp eventuella problem med dem i enrum. Vi utgår från att ni gjort det med dem ni lite svepande pekade ut i samband med förhandlingen, men vi misstänker motsatsen. Öppen kommunikation är inte kännetecknande för er ledarstil, åtminstone inte när det handlar om svåra samtal.
Under senaste förhandlingen förekom ett direkt angrepp från Carl-Johan Goth på ordförande Anders Rehnberg, osaklig kritik som vi genast bemötte med fakta. Anders funderar nu på att avgå. Vi övriga har vädjat om att han ska stanna på sin post, och åtminstone fundera en vecka innan han lämnat lutgiltigt besked. Om klubbordförande väljer att avgå är det först och främst vårt problem, men om ingen är villig att arbeta fackligt på grund av förhandlingsklimatet, då är det även redaktionsledningens problem.
–  Vi börjar med att ajournera morgondagens förhandling, klubben är inte redo.
–  Vi vill också att redaktionsledningen inför nästa förhandling ger besked om hur förhand-lingsklimatet kan förbättras.
– Förhandlingar handlar om att ge och ta, om ömsesidig respekt. Vi kräver argumentationen ska vara saklig och konstruktiv i fortsättningen.

Å klubbstyrelsens vägnar:
Ragna Fahlander, Ola Karlsson, Anders F Rehnberg, Lars Dafgård, Anders Norin, Johan Källs, Mattias Nääs, Per-Åke Granlund, Torbjörn Granling, Markus Josefsson, Rosa Golzio och Anders Wahl"

Fler avsnitt
Fler videos