Gå direkt till textinnehållet

”Samarbete” med annonsörer stoppas

Att göra redaktionella satsningar ”i samarbete med” en annonsör eller sponsor är inte okej, fastslår Pressens textreklamkommitté i sina nyantagna riktlinjer om sponsring. Istället bör de tydligt anges att någon extern aktör varit medfinansiär av texten.

Att göra redaktionella satsningar ”i samarbete med” en annonsör eller sponsor är inte okej, fastslår Pressens textreklamkommitté i sina nyantagna riktlinjer om sponsring. Istället bör de tydligt anges att någon extern aktör varit medfinansiär av texten.

Pressens textreklamkommitté har nu beslutat om de nya rekommendationer om sponsring av redaktionellt material som aviserades i reportaget om ”Reklamkuppen” i Journalisten 19/03.

De nya riktlinjerna, som gäller till exempel för bilagor som inte producerats om de inte finansierats av en extern part, avvisar formuleringar som ”i samarbete med”. Istället förordar TRK en tydligare redovisning av villkoren i form av en ruta eller utrymme på förstasidan där det tydligt står ”Bilagan/artikeln producerade av redaktionen, med- eller delfinansierad av företaget NN”.

Annons Annons

Tidningar bör också undvika att anlita experter kopplade till det sponsrande företaget. Om den redaktionella självständigheten inte kan garanteras bör bilagan/artikeln annonsmärkas..

bryt

Så här lyder de nya riktlinjerna i sin helhet:

* Även material som är sponsrat omfattas av riktlinjerna mot textreklam och andra etiska regler för press, radio och tv, däribland yrkesreglerna om journalistisk integritet.

* Det bör för läsarna tydligt framgå att det handlar om sponsring.

Därför bör formuleringar som ”i samarbete med” undvikas. Med fördel kan information om sponsring lämnas på väl synlig plats på första sidan eller i anslutning till en redaktionsruta om det är en bilaga med en egen sådan. Den kan exempelvis formuleras så här: ”Bilagan/artikeln producerad av redaktionen för xxx och med- eller delfinansierad av företaget åäö”

* Tidningarnas trovärdighet fordrar att det redaktionella innehållet utformas självständigt av redaktionerna utan styrning av annonsören/sponsorn.

* Vid val av källor är det olämpligt att använda experter med koppling till det sponsrande företaget. Avvisa förslag där de redaktionella inslagen kopplas med krav på motprestationer.

* Om det inte går att upprätthålla kraven på redaktionell självständighet i en sponsrad bilaga/text bör den annonsmärkas.

mj@journalisen.se

Fler avsnitt
Fler videos