Gå direkt till textinnehållet

Sacrédeus friad i Högsta domstolen

Högsta Domstolen (HD) avslår Jusitiekanslerns (JK) begäran om att politikern Lennart Sacrédeus (kd) i Mora ska dömas för att ha försökt efterforska en källa. Sacrédeus har varit åtalad för att han 1998 ville få reda på vem som lämnat uppgifter till Dala-Demokraten.

Högsta Domstolen (HD) avslår Jusitiekanslerns (JK) begäran om att politikern Lennart Sacrédeus (kd) i Mora ska dömas för att ha försökt efterforska en källa. Sacrédeus har varit åtalad för att han 1998 ville få reda på vem som lämnat uppgifter till Dala-Demokraten.

Enligt åtalet var det fråga om en uppsåtlig efterforskning i strid med efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Sacrédeus skulle som ledamot av kommunstyrelsen ha agerat som myndighetsföreträdare.

HD klargör vad som krävs för fällning

Såväl tingsrätten som hovrätten kom fram till att Sacrédeus efterforskat källan, men av hovrätten bedömdes han inte ha agerat som kommunstyrelseledamot utan som kd-politiker och domen blev därför frilande.

I domen klargör HD vad som krävs för att Sacrédeus ska kunna fällas:

* han ska anses ha efterforskat vem som lämnat uppgift till tidningen

* efterforskningen ska ha varit uppsåtlig

* Sacrédeus ska ha efterforskat källan i sin egenskap av ledamot av kommunstyrelsen

HD konstaterar att det inte kan anses ställt utom allt rimligt tvivel att han frågat källan om hon lämnat uppgifter till pressen.

Men man bedömer att det både för Sacrédeus och källan måste ha stått klart vem som lämnat uppgifterna. HD anser därför att Lennart Sacrédeus inte rimligen ville ta reda på om det var hon som lämnat uppgifterna; det visste han redan.

Bröt inte uppsåtligen mot efterforskningsförbudet

HD tar hänsyn till Sacrédeus förklaring att hans fråga om källan var en spontan reaktion som bara syftade till att uttrycka besvikelse över att kvinnan återberättat vad han sagt i samtal med henne.

HD anser det inte utrett att Sacrédeus uppsåtligen brutit mot efterforskningsförbudet och friar honom därför i sin dom.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos