Gå direkt till textinnehållet

S-politiker vill stoppa presstöd till monopoltidningar

Avskaffa presstödet till tidningar som har en monopolställning på en ort. Det skriver den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jan-Olof Larsson i en motion till riksdagen.

Avskaffa presstödet till tidningar som har en monopolställning på en ort. Det skriver den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jan-Olof Larsson i en motion till riksdagen.

Han anser att koncentration inom dagspressen är ett hot mot mångfalden, själva grunden för presstödet. På många orter där det tidigare fanns två konkurrerande tidningar har andratidningen lagts ner, köpts upp eller slagits ihop med förstatidningen.

Detta menar Jan-Olof Larsson ökar ”risken för en ensidig nyhetsbevakning och att bara vissa åsikter i samhällsfrågor kommer till uttryck”. Därför vill han att presstödet reformeras och inte ges till förstatidningen på en ort.

pj@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt