Gå direkt till textinnehållet

Reporter får ta del av uppgifter om gode män

Södertälje kommuns överförmyndarnämn nekade en reporter på Dagens Nyheter att få ut personnummer för gode män för ensamkommande flyktingbarn. Men kammarrätten ger reportern delvis rätt och återförvisar ärendet till överförmyndarnämnden.

En reporter på Dagens Nyheter begärde ut personnummer för Södertälje kommuns gode män för ensamkommande flyktingbarn. Kommunens överförmyndarnämnd avslog begäran och menade att uppgifterna kan orsaka obehagliga konsekvenser för de gode männen och deras familjer om de lämnas ut, och att det är svårt att rekrytera gode män om man inte kan garantera sekretess.

Men kammarrätten anser att överförmyndarnämnden ska göra en ny prövning. Enligt lagen om god man för ensamkommande flyktingbarn ska personnummer lämnas ut, om de inte omfattas av någon annan sekretessbestämmelse.

 Gällande gode män som i stället är förordnade enligt föräldrabalken anser kammarrätten inte att hela personnumret ska lämnas ut, däremot födelseåret.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos