Gå direkt till textinnehållet

Realtid anmäls för grovt förtal

Realtid.se anmäls till Justitiekanslern för grovt förtal av en anställd på ett börsnoterat företag. Anmälan gäller en artikel på Realtid där den anställde sägs ha tvingats sluta från sin tidigare arbetsplats på grund av sextrakasserier.

Artikeln publicerades med namn och bild på den anställde, och uppgifter om att denne tvingats sluta från sin tidigare arbetsplats på grund av sextrakasserier. Den anställde har nu JK-anmält Realtid och dess ansvarige utgivare för grovt förtal.

Han framför till JK att uppgifterna helt saknar grund, och hänvisar till att det inte finns några polisanmälningar om trakasserier. Realtids ”sensationsjournalistik” har enligt anmälaren fått katastrofala konsekvenser för honom, och med tanke på den breda spridning uppgifterna fått och att Realtid publicerade en bild på honom anser anmälaren att artikeln kan betraktas som grovt förtal.

Fler videos
Fler avsnitt